Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Складання диференційованого розкладу руху транспортних засобів на маршруті

З використанням вище наведеної методики, був розроблений диференційований розклад руху транспортних засобів на маршруті м.Харків з довжиною обороту 18 км, експлуатаційною швидкістю 20,9 км/год., номінальною місткістю транспортних засобів 80 пас. Параметри маршруту наведені в табл. 5.1. Унаслідок розрахунків було отримано 51 значення часу відправлення транспортних засобів з кінцевого пункту, використовуючи які, з урахуванням часу обороту транспортних засобів, був складений диференційований розклад руху транспортних засобів, наведений в табл. 5.2. Для оцінки доцільності застосування диференційованого розкладу було проведене його порівняння з розрахованим за раніше описаною методикою розкладом [18], що забезпечує рівноінтервальний рух транспортних засобів (табл. 5.3).

За потрібною кількістю транспортних засобів для перевезення пасажирів обидва варіанти рівноцінні. Порівняння величини часу очікування пасажирів для обох варіантів проводили з використанням імітаційної моделі руху транспортних засобів на маршруті [69]. Було проведено моделювання роботи транспортних засобів на маршруті за двома варіантами розкладу руху. Показники функціонування маршруту, отримані при моделюванні, наведені в табл. 5.4. Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити наступні висновки. Використання диференційованого розкладу дозволяє знизити ймовірність відмови пасажирам у посадці. Це призводить до зниження сумарного й середнього часу очікування. Відповідність провізних можливостей транспортних засобів пасажиропотокам на зупиночних пунктах маршруту призводить до зниження динамічного коефіцієнта використання місткості транспортних засобів і часу їх простою на зупинках. Це призводить до збільшення швидкості сполучення транспортних засобів, яке обумовлює зниження

Таблиця 5.1 - Параметри маршруту

Параметри маршруту

Таблиця 5.2 - Диференційований розклад руху транспортних засобів

Номер випуску

Час відправлення з кінцевого пункту за рейсами, год.хв.

1

5.43

6.36

7.28

2

5.51

6.45

7.38

8.40

3

5.56

6.48

7.43

8.35

4

6.00

6.52

7.46

8.38

5

6.03

6.55

7.51

8.43

6

6.06

6.58

7.56

8.48

7

6.09

7.01

8.00

8

6.12

7.04

8.06

9.00

9

6.15

7.07

10

6.21

7.13

11

6.26

7.19

12

6.30

7.23

13

6.34

7.26

8.21

14

6.39

7.31

8.25

15

6.42

7.35

8.30

16

7.16

8.11

17

7.21

8.15

1

5.43

6.35

7.28

2

5.46

6.38

7.32

8.24

3

5.50

6.42

4

5.54

6.46

7.41

8.33

5

5.57

6.49

6

6.01

6.53

7.45

8.37

7

6.05

6.57

7.50

8.42

8

6.09

7.01

9

6.12

7.04

7.56

8.48

10

6.16

7.10

11

6.20

7.13

8.05

8.57

12

6.23

7.16

8.10

9.00

13

6.27

7.19

14

6.31

7.25

8.19

15

7.07

8.01

8.53

16

7.22

8.14

17

7.37

8.29

кількості пасажирів, які підійшли на зупиночні пункти маршруту за час рейсу всіх транспортних засобів на маршруті. Таким чином, без залучення додаткових капітальних вкладень, тільки за рахунок зміни режимів руху транспортних засобів на маршруті, можна зменшити час очікування.

Організація транспортного процесу перевезення пасажирів повинна ґрунтуватися на законодавчій базі щодо ліцензування та контролю у галузі автомобільного транспорту. Основні документи, які регламентують здійснення перевізного процесу на пасажирському транспорті наведені у додатках.

Таблиця 5.4 - Показники роботи маршруту при різному розкладі руху транспортних засобів

Показники

При рівноінтервальному розкладі руху

При диференційованому розкладі

руху

Кількість пасажирів, які підійшли на

3680

3576

зупинки

3680

3564

Кількість перевезень пасажирів

0.33

0.12

Ймовірність відказу пасажирам у

3.91

2.29

посадці

14379

8181

Середній час очікування одного

23.17

23.49

пасажира, хв.

Сумарний час очікування пасажирів, хв.

0.48

0.46

Швидкість сполучення км./год.

Динамічний коефіцієнт використання

місткості всіх транспортних засобів

 
<<   ЗМІСТ   >>