Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

14. Організатор залучає робочий орган, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу й оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів і матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором і автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

До проведення перевірки достовірності інформації, поданої перевізниками-претендентами, організатор може залучати територіальні підрозділи Мінтрансзв'язку. Перевірка достовірності поданої інформації

проводиться згідно з умовами та в порядку, що визначені Мінтрансзв'язку та Держкомпідприємництвом.

 • 15. Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт".
 • 16. З метою визначення на конкурсних засадах робочого органу організатор:
 • 1) утворює комітет з визначення робочого органу;
 • 2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;
 • 3) визначає умови конкурсу;
 • 4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.
 • 17. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України " Про автомобільний транспорт", а також умовам проведення відповідного конкурсу.
 • 18. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
 • 19. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
 • 20. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором і робочим органом, але не більше ніж на три роки.

21. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більше ніж два роки з моменту оголошення конкурсу з визначенням робочого органу.

Утворення й основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

22. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника й секретаря.

Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

23. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головавтотрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менше ніж 50 відсотків від загальної кількості представників громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які проводять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

24. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 23 цього Порядку органів і організацій.

Зі складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

25. До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на міжміському й приміському автобусних маршрутах, що не виходять за межі території району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації запрошують представників відповідної районної держадміністрації.

До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на автобусному маршруті, який проходить територією мм. Києва й Севастополя до населених пунктів Київської області та Автономної Республіки Крим відповідно, урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту запрошує представників Київської обласної держадміністрації і міської держадміністрації або Ради міністрів Автономної Республіки Крим і Севастопольської міської держадміністрації.

 • 26. Організатор і робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців і експертів за їх згодою.
 • 27. Члени конкурсного комітету:
  • - беруть участь у обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою і зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів, і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
  • - мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки в протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;
  • - зобов'язані дотримувати норми законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.
 
<<   ЗМІСТ   >>