Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

 • 28. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:
 • 1) найменування організатора й робочого органу;
 • 2) порядковий номер і основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:
  • - на міжміському маршруті - номер рейсу, початковий і кінцевий пункти маршруту, протяжність, час відправлення з кінцевих пунктів і прибуття до них, особливості періодичності здійснення перевезень ( сезонний, в певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності й пасажиромісткості, можливість обслуговування рейсів на паритетних умовах;
  • - на міському й приміському маршруті - номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, в певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності й пасажиромісткості;
 • 3) умови конкурсу;
 • 4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;
 • 5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
 • 6) найменування організації, режим її роботи й адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;
 • 7) місце й дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;
 • 8) місце, дата й час початку проведення засідання конкурсного комітету;
 • 9) розмір плати за участь у конкурсі;
 • 10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

Подання документів для участі в конкурсі

 • 29. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2, і такі документи:
 • 1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
 • 2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
 • 3) перелік транспортних засобів, що пропонуються до використання на автобусному маршруті;
 • 4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, що пропонується до використання на автобусному маршруті;
 • 5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;
 • 6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
 • 7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
 • 8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, що пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
 • 9) анкету відповідно до пункту 32 цього Порядку.

Подані документи перевіряються в міру їх надходження організатором.

30. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритому конверті (пакеті).

Конверт (пакет), що містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше ніж 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

 • 31. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора в зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ і організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.
 • 32. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 5, у якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться в документах для участі в конкурсі, та під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
 • 33. Документи, що надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.
 • 34. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис у розділі IV заяви (згідно з додатками 1 і 2), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.
 • 35. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.
 • 36. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування в засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.
 • 37. Достовірність інформації, викладеної в заяві та документах, визначених пунктом 29 цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
 • 38. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.
 • 39. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.
 
<<   ЗМІСТ   >>