Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Фінансування проведення конкурсу й розгляд спорів

 • 57. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
 • 58. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

 • - кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;
 • - наявність у об'єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів (маршрутів).
 • 59. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.
 • 60. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:
  • - підготовки пропозицій щодо об'єктів і умов конкурсу;
  • - розміщення інформації про об'єкти й умови конкурсу в засобах масової інформації;
  • - організації приймання документів;
  • - перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;
  • - аналізу й оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;
  • - підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;
  • - доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;
  • - подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;
  • - технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення;
  • - виготовлення паспортів автобусних маршрутів. Кошторис затверджує організатор.
 • 61. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

 • 62. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора або робочого органу в розмірі, встановленому організатором для відповідного об'єкта конкурсу.
 • 63. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю в разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за настання обставин, визначених пунктом 54 цього Порядку.
 • 64. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається, а використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.
 • 65. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі в конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:
  • - за умови відкликання заяви до завершення приймання документів -80 відсотків від плати;
  • - за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.
 • 66. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.
 
<<   ЗМІСТ