Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стратегії і тактики технічної експлуатації автомобілів

Положення загальні

Стратегія – це технічний напрям, тобто тривала ідейна орієнтація області щодо планування, організації і управління технічними діями, яка в певних умовах роботи і при заданому (розрахунковому) рівні експлуатаційної надійності PC забезпечує мінімум трудових і матеріальних витрат на підтримку PC в технічно справному стані.

Проф. В.А. Зарубкін, виділяє два види стратегій забезпечення надійності виробів, тобто два ідейні напрями науково-практичної реалізації концепції TEA – концепції управління надійністю автомобілів. Це: 1 – стратегія планово-попереджувальна; 2 – стратегія очікування ремонту.

На AT абсолютний пріоритет сьогодні відданий стратегії планово- попереджувальній, яка дозволяє активно управляти надійністю більшості виробів.

При стратегії очікування ремонту періодичність tn профілактичних впливів, тобто дій ТО дорівнює періодичності відмов іо виробів, тобто tП = tо, Тому рівень безвідмовної роботи таких виробів при експоненціальному законі їх надійності складає лише 37% і може бути представлена залежністю

(1.3)

де: t – період часу, який цікавить дослідника ();

λ – небезпека відмов виробу (характеристика надійності виробу):

(1.4)

де: – напрацювання виробу на відмову, тобто періодичність статистичної відмови виробів в процесі експлуатації, обумовлена його надійністю.

При стратегії планово-попереджувальній періодичність профілактичних впливів є параметром керованим. Тут фахівці TEA примусово забезпечують . В результаті, при співвідношенні, наприклад , рівень безвідмовної роботи таких виробів підвищується і може приймати величину .

Тому планово-попереджувальна стратегія ТО і Р виробів є більш пріоритетною. У сучасній TEA вона складає наукову основу концепції управління надійністю і на практиці має декілька тактик реалізації.

Тактика – це ідеологічна платформа безпосереднього забезпечення надійності виробів. У TEA тактика – це система ТО і Р автомобілів. Ії мета – розробка конкретних ефективних форм і методів розвитку і управління, направлених на рішення основних завдань, сформульованих в технічному напрямі (концепції) розвитку TEA.

На AT існує три основні види систем ТО і Р транспортних машин (ріс. 1.8):

  • - за напрацюванням;
  • - за станом;
  • - змішані.

Схема організації ТО і Р транспортних машин

Рис. 1.8. Схема організації ТО і Р транспортних машин

Суть системи за напрацюванням полягає в тому, що технічні дії виконуються для виробу – автомобіля, через певний пробіг (час), незалежно від його технічного стану. В результаті значна частина ресурсу PC не використовується, тому така модель системи ТО і Р має значну вартість і в практиці може застосовуватися тільки для спеціальних автомобілів. Наприклад, на AT ця система використовується для тих вузлів і деталей автомобіля, від яких залежить безпека його руху.

Суть системи за станом полягає в тому, що технічні дії проводяться для виробу лише при досягненні ним контрольованих параметрів свого критичного рівня, тобто гранично допустимого стану. На практиці для реалізації такої системи ТО і Р необхідне спеціальне контрольно-діагностичне обладнання ("тактична зброя") і в цілому уміння фахівців ІТС, вимірювати безперервно або періодично контрольовані (діагностичні) параметри виробу. Сьогодні такі системи, внаслідок глобалізації технічної діагностики (ТД) і неруйнуючого контролю (НК), успішно впроваджуються в світі техніки багатьма зарубіжними фірмами. Тут вони отримали назву "Condition Monitoring", а в сучасній термінології TEA – це системи ТО і Р "індивідуальні" або "адаптивні".

Система змішана об'єднує в собі елементи двох систем (за напрацюванням, за станом). Це найбільш поширена в сучасному світі техніки система ТО і Р, яка застосовується, наприклад, для машин: транспортних, сільськогосподарських, будівельних і багатьох інших. Дана система ТО і Р залежно від методу встановлення періодичності і об'єму технічних дій, ділиться на середньостатистичну і діагностичну.

На AT найбільш поширеною є система середньостатистична. Це традиційна для АТЗК система ТО і Р, яка в своїй основі спирається на математичний апарат теорії вірогідності і математичну статистику. Це теорії, які дозволяють дослідникам АТЗК встановити для автомобілів середньостатистичні норми пробігу і трудомісткості їх технічних дій, які потім, за допомогою застосування ряду коефіцієнтів корегування, використовуються ІТС для конкретного автомобіля.

Проте автомобіль, як відомо – це складна транспортна машина, яка складається з тисяч деталей з різними виробничими і експлуатаційними допусками. Кожен автомобіль працює в різних умовах і, наприклад, "старіє" по-своєму. Тому, як відзначають більшість вчених AT, до кожного автомобіля необхідний підхід індивідуальний. Тільки при індивідуальному обстеженні (контролі, діагностуванні) кожного агрегату можна визначити дійсний стан автомобіля і врахувати різноманіття умов його роботи, кваліфікацію водія, а також безліч інших чинників, які істотно впливають на зміну технічного стану PC. Тому для AT найбільш доцільним є використання систем ТО і Р за станом, наприклад, системи ОР-Д-УН.

 
<<   ЗМІСТ   >>