Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система ОР-Д-УН

Система ОР-Д-УН є вітчизняною діагностичною системою ТО і Р. Вона була створена для транспортних машин ще в період СРСР вченими Харківського автомобільно-дорожнього інституту (ХАДІ, зараз ХНАДУ), в галузевій діагностичній науково-дослідній лабораторії під керівництвом проф. М.Я. Говорущенко.

Система "ОР-Д-УН". відповідно до абревіатури, означає:

  • - ОР або "обов'язкові роботи", тобто наявність в системі планових профілактичних дій, які є обов'язковими для забезпечення працездатності і, перш за все. безпеки PC;
  • - Д або "діагностика", тобто основа системи:
  • - УН або "усунення несправностей", тобто наявність в системі дій, направлених на усунення відмов і несправностей PC.

Особливість системи ОР-Д-УН і її основна наукова ідея, яка реалізовує планово-попереджувальну "концепцію управління працездатністю виробів" полягає в енергетичному підході до оцінки ресурсу таких виробів.

Ресурс транспортної машини визначається її фізичними можливостями в певних умовах поглинати, перетворювати або передавати деякий сумарний об'єм енергії. Цю енергію машина отримує із зовнішнього середовища у вигляді деякого об'єму горючого. Тому, наприклад, її пробіг () до капітального ремонту (КР) – це лише одне з можливих віддзеркалень ресурсу. Ресурс в цілому, обумовлений проектувальниками, конструкторами, технологами і безпосередніми виробниками транспортної машини, а на практиці пробіг, є лише наслідком "фізичних" можливостей машини по ефективній "переробці" заданого об'єму горючого (), енергія якого використовується транспортною машиною для своєї роботи.

Тому розрахунок періодичності профілактичних дій в системі ОР-Д-УН ведеться за витратами горючого, що визначає основну принципову відмінність цієї системи від традиційної середньостатистичної системи ТО і Р.

Згідно теоретичним основам системи ОР-Д-УН. сумарна витрата горючого () за пробіг до КР () або витрата за будь-який плановий пробіг () до профілактичної дії, наприклад, при роботі вантажного автомобіля складає:

(1.5)

(1.6)

де – пробіг автомобіля до КР, км;

- пробіг автомобіля до дії планової, км;

- норма витрати горючого автомобілем основна, л/100 км;

- норма витрати горючого автомобілем додаткова, л/100 км;

- вантажопідйомність автомобіля номінальна, т;

- коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля;

- коефіцієнт використання пробігу автомобіля;

- коефіцієнт корегування, який враховує умови експлуатації автомобіля.

Для важчих умов експлуатації сумарна витрата горючого, будучи фіксованою величиною для кожного конкретного автомобіля, має менший пробіг (ресурс) свого використання, тобто менший пробіг реалізації горючого, тому система ОР-Д-УН передбачає коефіцієнти корегування (ky) пробігу до КР. Важчі умови ведуть до зростання витрати горючого на кожен кілометр пробігу автомобіля, тобто до зростання питомого значення, яке представляє на AT норму витрати горючого на 100 км. пробігу (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Питомі витрати горючого, пробіги до КР і коефіцієнти їх корегування в різних умовах експлуатації PC (на прикладі автомобіля ЗиЛ-431410)

Група умов експлуатації

Витрати горючого л/100 км (при β=0,5; γ=0,75)

Пробіг до КР, тис. км.

Відносні коефіцієнти

по розрахунках

по

"Положенню-84"

1

28,2

349,8

1,0

1,0

2

31,1

317,2

0,9

0,9

3

36,6

269,5

0,77

0,8...0,7

4

41,8

236

0,67

0,7...0,6

5

47,6

207,2

0,59

0,6...0,5

Згідно теоретичним основам системи ОР-Д-УН, непрямим віддзеркаленням середнього "навантаження" машини в тих або інших умовах експлуатації є її середня технічна швидкість Va. Використання показника швидкості Va як основного і єдиного критерію оцінки середніх навантажень на транспортну машину, а відповідно і критерію оцінки всього спектру можливих умов експлуатації будь-якої транспортної машини, складає другу принципову відмінність системи ОР-Д-УН від системи середньостатистичної.

В системі ОР-Д-УН існують чіткі науково обгрунтовані групи умов експлуатації. Основою їх формування (класифікації) є межі швидкості Va. Це ті найбільш поширені середні швидкості, які транспортні машини можуть мати в процесі їх ефективного використання на лінії (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Параметри основних характеристик системи ОР-Д-УН

Група умов експлуатації

Межі зміни середніх технічних швидкостей, км/г

Середнє значення швидкостей, км/г

Коефіцієнт корегування

Пробіги до КР і ΟΡ, Κ1

Витрати горючого і запчастин 1/К1

Викиди 1 шкідливих і речовин, К2

1

60...48

54

1

1

1

2

48...37

43

0,9

1,1

1,3

3

37...31

34

0,77

1,3

1,8

4

31...27

29

0,67

1,5

2,8

5

27 і <

25 і <

0,59 і <

1,7

4

Середня технічна швидкість транспортної машини – це комплексна статистична характеристика всього можливого спектру умов експлуатації і універсальна оцінка навантажень, які визначають надійність машини. Так. чим вите навантаження на автомобіль, тим частіше на лінії він працює на нижчих передачах і тим менше його середня технічна швидкість і відповідно ресурс до технічного впливу.

Основи системи ОР-Д-УН були впроваджені в практику ЛТЗК України в 1994р. згідно відповідному Положенню. Проте вже в 1998р. документ був замінений більш звичним для галузі Положенням, яке відображало вже не діагностичну, а традиційну для АТЗК середньостатистичну систему ТО і Р.

Головна причина таких кардинальних і швидких змін полягала в тому, що в умовах так званої "перебудови" АТЗК. впроваджувалося саме Положеная, але не система, яка вимагала відповідного системного підходу до впровадження абсолютно нових ідей у вже "сталу" галузь:

  • - по-перше, не були підготовлені фахівці:
  • - по-друге, документ нового Положення "спирався" на традиційну детерміновану методику технологічного розрахунку підприємств, ІТС і не дозволяв визначити кількісні і якісні параметри характеристик робіт УН. які істотно залежать від можливостей ("роздільної здатності") засобів діагностики, використовуваних в підрозділах ІТС;
  • - у третіх, необхідно було оснастити кожну одиницю PC додатковими технічними пристроями для визначення швидкості Vu, що вимагало додаткових матеріальних витрат.

Проте головне полягало в тому, що система ОР-Д-УН вводила на ЛТЗК достатньо "жорстку" систему контролю процесів ТЕ і КЕ транспорту.

 
<<   ЗМІСТ   >>