Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасні системи контролю транспорту

В даний час в країнах з розвиненою автомобільною індустрією, все частіше звертаються до нових систем управління транспортом для подальшого посилення, перш за все, контролю. Сьогодні це системи, які забезпечують контроль за транспортним процесом кожної одиниці PC в режимі транспортних потоків і. відповідно, наприклад, захист власників, предмету і засобів транспортування, а також потерпілих у разі ДТП.

В цілому це вельми складні системи, які впроваджуються не тільки на А Г, але і на транспорті в цілому в рамках єдиного телематичного середовища.

Телематичними, згідно спрощеному визначенню, вважають системи, які. працюють в розділяючому інформаційному і комунікаційному середовищі. Це загальне з транспортом середовище, яке використовується телематичними системами для підвищення якості і ефективності транспорту.

Тому з формальної точки зору дане визначення можна використовувати па AT, якщо говорити саме про транспортно-телематичну систему. Такі системи с певною послідовністю організаційно-технологічного і технічного стану транспортної системи, і ведуть до сумісного використання інформації про транспорт в будь-якому місці і у будь-який час системою, що позначається як телематична. Саме такі системи сьогодні розглядаються на AT як "транспортно- телематичні".

Сучасний комплекс взаємозв'язаних автоматизованих систем, що вирішують задачі управління дорожнім рухом, моніторингу і управління роботою всіх видів AT (індивідуального, загального, відомчого), інформування громадян і підприємства про організацію транспортного обслуговування – ITS.

Сьогодні сфера просування ITS в світовій практиці варіюється від вирішення проблем загального транспорту, істотного підвищення безпеки дорожнього руху, ліквідації заторів в транспортних мережах, підвищення продуктивності інтермодальної транспортної системи (включаючи автомобільний, залізничний, повітряний і морський транспорт) до екологічних і енергетичних проблем (рис. 1.12).

В сучасних програмах ITS реалізується функція по передачі інформації і здійсненню моніторингу по ряду технічних параметрів PC, як з їх боргових датчиків, так і з бортових комп'ютерів – контролерів електронних систем управління робочими процесами вузлів, агрегатів і систем автомобіля. При цьому основними технічними складовими тут виступають засоби телематики, орієнтовані на отримання і передачу інформації з метою вирішення завдань, пов'язаних з організацією дистанційного діагностування технічного стану PC.

Система дистанційного моніторингу технічного стану PC є функціональним доповненням бортових навігаційно-зв'язних комплексів PC, де під дистанційним діагностуванням в TЕA розуміють будь-яке достовірне виявлення технічного стану елементу (вузла, агрегату, системи) PC у відриві від своєї ВТБ. Система дистанційного моніторингу забезпечує логістичну підтримку процесу етапу технічної експлуатації ЖЦ рухомого складу, обумовлюючи його електронний інформаційний супровід, тобто організацію інформаційних потоків з оперативними даними значень величин параметрів технічного стану PC.

Схема структурна ITS

Рис. 1.12. Схема структурна ITS

В результаті, як показує аналіз, на AT, завдяки наявності програм ITS, вже є вагомі передумови для реалізації системи FRACAS. Це чітка реєстрація і можливість попередження ряду раптових відмов, а також аналіз і корегуючі дії. направлені на скорочення часу простою PC, підвищення його безпеки і забезпечення зручності виконання транспортного процесу.

Проте для ефективного використання оперативних можливостей технічних засобів телематики ITS у вирішенні завдань TEA, потрібне створення науково обгрунтованого комплексу відповідних заходів і, перш за все, моделі цього комплексу, здатної відобразити суть сумісного функціонування ІПВ/СALS/PLМ-технологій і програм ITS. що представляють на АТЗК сучасні інформаційні системи (ІС).

 
<<   ЗМІСТ   >>