Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Вихідна інформація

Сьогодні існує безліч варіантів інтеграції ТЕ в ЖЦ складних виробів, тобто моделей ЖЦ, які з різним ступенем адекватності відповідають різним аспектам реальності. В цілому це моделі ЖЦ як виробу в цілому, так і його вузлів, систем, які є не тільки багатоаспектними, але і багаторівневими.

Основою побудови цих моделей є методологія IDEF – комплекс методологій 1DEF0 ... IDEFX (див. §3.4). Основне їх призначення – візуалізація технологічних і управлінських ланцюжків дій, подій, функцій.

Простим прикладом для візуалізації подій ЖЦ складного виробу може служити модель ЖЦ конструкції теплового акумулятора (ТА) PC, яка згідно існуючим моделям складних виробів, представлена на рис. 4.1.

Структура моделі ЖЦ складного виробу

Рис. 4.1. Структура моделі ЖЦ складного виробу

Перш за все, ця модель (на своєму верхньому рівні) розкриває загальну структуру ЖЦ виробу, який сьогодні обов'язково включає:

 • - конструювання;
 • - виробництво дослідних зразків і їх доведення;
 • - серійне виробництво;
 • - експлуатацію;
 • - модернізацію;
 • - утилізацію.

Рівень другої моделі показує структуру виробництва дослідного зразка нового виробу і його доведення:

 • - виготовлення зразка;
 • - проведення експериментальних досліджень у вигляді дослідних випробувань;
 • - внесення змін;
 • - перевірка зразка на відповідність заданим технічним вимогам;
 • - і так далі

Рівень третій представляє процес створення дослідного зразка у вигляді структури:

 • - розробка конструкторської документації;
 • - розробка технологічної документації;
 • - доопрацювання конструкторсько-технологічної документації;
 • - розробка проірам, пов'язаних з подальшим виробництвом дослідного зразка і проведенням його випробувань.

Рівні і їх процеси в моделі ЖЦ складного виробу (рис. 4.1) є, у свою чергу, основою структури ЖЦ (розробки, створення, випробування) аналогічних систем управління, тобто САУ, контролю і діагностики (САУКіД) типу FADEC (див. §1.5.5). На АТЗК ці системи представляють початкову точку нової системи забезпечення надійності PC – системи FRACAS (див. §1.5.6), яка реалізує вимоги стандарту Def Stan 00-60 (див. §3.1.3).

Задача побудови на АТЗК структури САУКіД – це "реанімація" загубленої і найважливішої функції системи TEA – функції формування вимог споживача (сьогодні підприємця) до виробника PC. Для її практичної системної реалізації погрібна обов'язкова підконтрольна експлуатація в умовах АТЗК експериментальних зразків PC, яка (експлуатація) раніше, тобто в період СРСР, здійснювалася в системі експериментальних автогосподарств (ЕПАГ).

Прикладом для АТЗК "автоматизованого підходу" до реалізації САУКіД є проект створення Системи Збору і Аналізу Експлуатаційних Даних (СЗіАЕД) повітряних суден. Він упроваджується в ЗАТ "Гражданские самолёты Сухого" в рамках формування глобальної системи післяпродажного обслуговування (ППО) сімейства літаків Sukhoi Superjet 100 (рис. 4.2), де передбачена фіксація двох видів зниження рівня надійності складних виробів, із-за систематичних відмов: початкового періоду експлуатації (ΔRн) і періоду модернізації (ΔRm).

Таким чином, підвищення ефективності забезпечення надійності запропоновано охарактеризувати наступними критеріями:

DRh, DRm → min, (4.2)

де Dtн, D – час доведения надійності виробу до необхідного рівня, відповідно, в початковий період експлуатації і після модернізації; DRh,DRh – зниження рівня надійності в початковий період експлуатації і після модернізації.

На значення першої групи критеріїв основний вплив робить своєчасність і результативність корегуючих дій. Значення другої групи критеріїв визначаються наявністю на підприємстві, що розробляє складні вироби, бази знань по реалізованих проектах, що дозволяє використовувати проектні рішення, перевірені за наслідками реальної експлуатації.

Сьогодні задача підконтрольної експлуатації PC може бути успішно вирішена в будь-якому автогосподарстві, шляхом лише технічного оснащення PC зовнішніми інформаційними пристроями – гаджетами, здатними передати інформацію, що цікавить дослідника, в будь-який науково-дослідний центр світу.

Гаджет (англ, gadget, пристосування, прилад) – периферійний пристрій, що виконує обмежений круг завдань (тобто пристрій спеціалізований), відрізняється малими розмірами, підключається по стандартизованому інтерфейсу до складніших пристроїв. У практиці, наприклад, TEA ці пристрої отримали назву сканерів.

Практичне рішення задачі підконтрольної експлуатації виробу в умовах АТЗК сьогодні полягає лише в реалізації організаційної схеми створення, випробування і експлуатації підконтрольного PC у формі деякої мережевої структури. Її приклад приведений на рис. 4.3, який відображає сучасний процес створення будь-якого нового виробу. Для АТЗК – це створення, наприклад ТА, у вигляді процесу мережевої структури, де в явній формі визначені паралельні і зворотні зв'язки в контурах організації і управління.

Ефективність даної організаційної структури визначається, перш за все, розвиненістю і ефективністю інформаційних потоків, на основі яких дослідником можуть ухвалюватися ті або інші управлінські рішення.

Одним з основних аспектів організації інформаційних потоків тут є виділення і класифікація потоків з оперативними даними про стан нового виробу PC, якими на етапі створення і виробництва цього виробу, є, перш за все, дані, отримані при різних експлуатаційних випробуваннях PC. Це параметри роботи нового виробу PC в тих або інших умовах експлуатації, які (парамеїри і умови) "транслюються" в режимі "on-line" і представляють для дослідника інформацію на дисплеї (дисплеях) інформаційних пристроїв, задіяних в науковому дослідженні.

Зміна рівня надійності на післявиробничих етапах і послідовність дій, шо реалізовується системою FRACAS з автоматизованим аналізом процесів ЖЦ

Рис. 4.2. Зміна рівня надійності на післявиробничих етапах і послідовність дій, шо реалізовується системою FRACAS з автоматизованим аналізом процесів ЖЦ

Організаційна структура створення і експлуатації сучасного PC

Рис. 4.3. Організаційна структура створення і експлуатації сучасного PC

Головна перевага дисплеїв перед іншими засобами відображення інформації полягає в тому, що склад інформації і її кількість тут можна змінювати залежно від потреби дослідника. І друге, ця інформація може бути:

 • - кількісною (наприклад, про швидкість руху і пройдений шлях PC, частоту обертання колінчастого валу його мотора і температуру охолоджуючої рідини, залишок горючого в баку і його середні витрати PC);
 • - якісною, тобто такою, що оцінює стан тих або інших систем і агрегатів (ввімкнено – вимкнено);
 • - діагностичною, тобто такою, що подає відомості про несправності PC (відмова гальмівної системи; заміна масла, охолоджуючої або гальмівної рідини, низький тиск масла в системі змащення, повітря в шинах і так далі).

Практичною ж основою якісної реалізації нового (ТА, дисплеїв і ін.) в автомобілебудуванні і, відповідно, на АТЗК є "Організаційна структура створення і експлуатації сучасного РС" – схема рис.4.2, яка для свого ефективного функціонування вимагає обов'язкової інтеграції в ITS.

Саме ITS забезпечують сьогодні безперервний моніторинг станів експлуатації РС на основі електронного інформаційного супроводу цього етапу ЖЦ. Тому безпосереднім науково-практичним завданням TEA є інтеграція в ITS схеми управління даними про складний виріб або схеми ІЛП (рис. 3.5), яка направлена на підвищення ефективності процесів, як моніторингу, так і документування будь-якого нового впровадження.

У відповідності з чим, завдання інтеграції TEA в ITS – завдання інформаційної інтеграції, яка з урахуванням суті ІПВ-технологій полягає в тому, щоб створити для АТЗК сучасний електронно-інформаційний супровід (формалізовані документи (моделі)) вживане до PC на стадії його ТЕ. Такий підхід відповідає концепції процесного управління і представляє для АТЗК нову культуру інженерної діяльності.

Управління даними про виріб або інформаційними процесами його ЖЦ є підтримка різних процедур, що створюють і використовують дані (наприклад, процедури вдосконалення виробу, електронного документообігу, конструкторського документообігу). Підтримка означає ефективну реалізацію ідеї ІПВ- технологій, тобто підвищення ефективності управління інформацією за рахунок доступності даних про виріб, необхідних для інформаційних процесів ЖЦ, що на АТЗК слід розглядати як інтеграцію всіх даних про PC в логічно єдину модель, тобто в спеціалізовані ГСД, такі як, наприклад: GPS-Trace Orange. М2 Μ, СКРТ і ін. (див. §1.5.6).

Фактично, це завдання створення нових або трансформації існуючих ГСД у вигляді віртуальних підприємств в структурі АТЗК (див. §3.1.2). Сьогодні саме такі підприємства покликані виконувати для МАТП, відсутні поки, але строго обов'язкові з погляду ефективності (безпеки, продуктивності, собівартості PC функції:

 • - по-перше, технічних відділів 1ТС;
 • - по-друге, ITS (див. § 1.5.4).
 
<<   ЗМІСТ   >>