Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Створення віртуальних підприємств

Створення віртуального підприємства вимагає вирішення таких задач, як:

 • - вибір критеріїв і оцінка ефективності підприємств при їх відборі для участі у віртуальному підприємстві;
 • - вибір оптимального проектного рішення по розробці маршрутних технологічних процесів виготовлення гамми виробів;
 • - визначення оптимальної виробничої структури віртуального підприємства для розробки, виготовлення і просування на ринок конкурентоздатного виробу і ін.

Виділяють наступні основні етапи створення віртуального підприємства:

 • 1 – проектування процесів, тобто BPR – процесів, коли всі підтримуючі процеси повністю визначені і оцінені, а під техніко-економічне обгрунтування підприємства яке планується підводиться лише серйозніший фундамент і команда розробників отримує в своє розпорядження вичерпну специфікацію, що описує, як підприємство повинне функціонувати;
 • 2 – прив'язка до ресурсів, тобто кожну функцію в кожному процесі прив'язують до певного ресурсу, а по завершенню цього етапу у розпорядженні розробників виявляється список необхідних ресурсів і для кожного ресурсу – список функцій (які необхідно буде виконувати), разом з описом входу, описом виходу і специфікаціями якості обслуговування;
 • 3 – залучення ресурсів по контрактах або пошук ресурсів поза структурою підприємства, куди входить оренда складських, довідкових, виробничих, складальних, бухгалтерських послуг, розміщення додатків електронної комерції і так далі, а ідея полягає в тому, щоб вибрати якнайкращого постачальника для кожного ресурсу з урахуванням складених раніше специфікацій функцій, що обумовлює різке скорочення розміру стартового капіталу і скорочує час, необхідний для пуску підприємства в експлуатацію;
 • 4 – експлуатація створеного підприємства, тобто здатність керівництва підприємства експлуатувати складний комплекс ресурсів, підконтрольних множині різних і незалежних організацій, де найважливішу роль покликані зіграти інструменти workflow в Internet (workflow – автоматизація бізнес процесу, при якій документи, інформація або завдання передаються для виконання необхідних дій від одного учасника до іншого відповідно до набору процедурних правил);
 • 5 – моніторинг процесів, де інструменти workflow дозволяють вирішувати задачу за допомогою механізмів реєстрації, які фіксують кожну подію з вказівкою дати, часу і учасника, що забезпечує повний контроль і служить основою для моніторингу і управління якістю послуг, що надаються кожним суб'єктом в створеному ланцюжку;
 • 6 – управління підприємством, яке здійснює один суб'єкт, що організовує і направляє діяльність останніх, і є тим, хто розробив і упровадив дану службу, займається експлуатацією, маркетингом, є власником підприємства, а також спирається на одного індивідуума або на невелику групу перспективно мислячих лідерів, які розробили сервіс спочатку і вирішили його впровадити.

Слід підкреслити, що для електронною бізнесу ключовим є пункт №', тобто чітке визначення бізнес-процесів і наявність систем workflow, які життєво необхідні для таких віртуальних підприємств, оскільки націлені на автоматизацію процесів, "вміють" інтегрувати різні додатки, а також "вміють" зв'язуватися між собою.

В цілому віртуалізація діяльності підприємства є вельми складним і неоднорідним процесом, оскільки простір віртуалінщії підприємств складають три різнопланові компоненти:

 • 1 – віртуальний ринок, тобто ринок товарів і послуг, що існує на основі комунікаційних і інформаційних можливостей глобальних мереж;
 • 2 – віртуальна реальність, тобто відображення і імітація реальних розробок і виробництва в кібернетичному просторі, який одночасно є і інструментом, і середовищем;
 • 3 – віртуальні (мережеві) організаційні форми.

Віртуальні організаційні форми охоплюють широку гамму робіт вдома і робіт з використанням засобів телезв'язку. а також робіт із застосуванням банків знань або мереж знань. їх загальною ознакою є об'єднання в єдину мережу окремих співробітників за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, що базуються на єдиній ІС.

Побудова Internet-систем постачання і поставок, збуту і продажів, торгових Internet-майданчиків. корпоративних порталів і Web-представництв є необхідною умовою створення віртуальних підприємств і особливе значення має для організації зовнішньоекономічної діяльності. В ролі головної сполучної ланки в даній схемі виступає Web-представництво в глобальній мережі Internet. Пілприємство-продавець виставляє інформацію про продукти і послуги на Web- сліп, а покупці проглядають пропозиції і формують замовлення. Подальші операції, зокрема оформлення і оплата рахунку, також можуть проводитися електронним шляхом у віртуальному просторі.

Сайт забезпечує зв'язок із зовнішнім середовищем і є так званою "електронною візиткою" організації. Тому сайт компаній повинен відповідати ряду принципів, виконання яких необхідне для ефективної діяльності. До таких вимог можна віднести:

 • - обов'язкове розміщення на сайті всього набору необхідної контактної інформації (адреса фірми, контактні телефони, електронна адреса і тому подібне), а також відомостей про діяльність фірми і її товари (послуги):
 • - забезпечення логічної (з позицій клієнта) системи навігації по сайту;
 • - ідентифікації електронної сторінки з самою фірмою (присутність ідентифікаційних характеристик компанії, логотипу і марки фірми);
 • - заборона на помилкову або неперевірену інформацію;
 • - недопущення наявність розділів, що знаходяться в розробці без конкретної дати їх введення в експлуатацію і можливістю перегляду на сайті;
 • - систематичне оновлення даних сайту.
 
<<   ЗМІСТ   >>