Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Моделі взаємодії підприємств

Серед віртуальних підприємств існують різні моделі (підходи) взаємодії, проте основними серед них є; "підприємство – підприємство", "підприємство – споживач", "споживач-споживач"; "споживач-підприємство".

Підхід "підприємство – підприємство" або модель В2В (business – to – business) припускає повністю автоматизовану взаємодію фірм або організацій в ході підприємницької діяльності. Успіх функціонування моделі ВІВ – готовність сегменту ринку, для якого модель призначена, до ухвалення і використання подібних рішень. Сегмент повинен володіти рядом характеристик, найважливіші з яких: об'ємність, структурованість і масовість. При цьому ринок має бути структурований, тобто мати точно певну ознаку (галузеву, продуктову і так далі), що відрізняє як сам ринок, так і його учасників від інших. Він зобов'язаний володіти сталими правилами поведінки, а ринок має бути масовим, оскільки якщо група підприємств зможе контролювати, або монополізувати ринок, то ведення електронної комерції по моделі В2В в даному сегменті ринку буде не ефективним.

Різні підприємства і учасники в такому сегменті ринку переслідують кожен свої цілі, але від впровадження і використання моделі В2В можуть виграти всі. Підприємства-постачальники технологічних рішень виграють при реалізації моделі ВІВ від продажу своїх продуктів, технологій і знань, а надалі від здійснення функцій по супроводу процесу електронної комерції по цій моделі. Часто такі підприємства стають власниками або повноправними партнерами інформаційного ресурсу і беруть участь в отриманні прибутку від його функціонування. Підприємства-продавці збільшують ринок збуту, скорочують ланцюг постачань, знижують збутові витрати і отримують вірогідність детальнішої роботи з кожним замовленням. Підприємства-покупці отримують вірогідність вибору продуктів і постачальників в одному місці, загальне зниження цін на товари, високу швидкість і якість обслуговування. Для всіх учасників в цілому виграш міститься у виникненні нових перспектив розвитку ділової діяльності.

Підхід "підприємство – споживач" або модель В2С (businessto – consumer) використовується при продажі підприємством своїх товарів і/або послуг безпосередньо кінцевим споживачам. Концептуально ця модель істотно прозоріша і зрозуміліша широкій аудиторії, чим попередня, тому зараз вона найбільш популярна в засобах масової інформації. Проте, наприклад, на початок 2001р. об'єм світового ринку електронної комерції в секторі В2С вимірювався лише мільярдами доларів, що приблизно на два порядки нижче, ніж об'єм ринку сектора В2В.

Між В2В і В2С існує принципова різниця. При використанні моделі В2В, на відміну від В2С, здійснюються дії з широким спектром контрагентів (банки, постачальники і т. д.). Це означає, що будь-який субпідрядник підприємства мае вірогідність розглядати поточні потреби підприємства у відповідних товарах або послугах і негайно реагувати на запит, що сформувався. Таким чином, він може планувати постачання, визначати період і способи доставки, виставляти рахунки і т. д„ причому всі потрібні відомості в ідеалі повинні безпосередньо вводитися в систему менеджменту ресурсами даного підприємства. Ведення електронної комерції відповідно до моделі В2С маг на увазі ведення комерційних операцій (закупівля, продаж, оплата і так далі) через Internet, тоді як електронна комерція відповідно до моделі ВІВ включає просторіший спектр технологічних рішень.

Слід відзначити три особливості моделі В2С:

  • - продавець часто веде торгівлю не за допомогою автоматизованої системи, інтегрованої з Internet-інтерфейсом, а "вручну", через своїх же менеджерів, і переважна більшість Internet-магазинів України і Росії збудовано саме по цій схемі;
  • - моделі абсолютно все одно, хто обслуговується, тобто фізична особа або юридична, а тому більшість Internet-магазинів легко справляються із завданням обслуговування і приватних і юридичних осіб;
  • - не завжди процес, пов'язаний з підприємницькою діяльністю, дійсно автоматизований за допомогою системи управління і, в результаті, він часто є якимсь вельми хаотичним набором дій окремих менеджерів підприємства, тобто один менеджер діє по одній схемі, інший – по іншій, а тому автоматизувати всю діяльність дуже складно.

Підхід "споживач-споживач. тобто модель С2С мас місце у разі, коли одні споживачі продають товари іншим споживачам. Тут споживачі можуть швидко і без зайвих зусиль укладати операції між собою в режимі реального часу за допомогою третьої особи – провайдера. Даний напрям дозволяє людям укладати угоди в будь-який зручний для них момент, а у результаті зменшуються накладні витрати, що, у свою чергу, економить кошти кінцевого споживача.

Підхід "споживач-підприємство". тобто модель С2В має місце, коли споживачі призначають свою ціну на різні товари і послуги, що пропонуються підприємствами. На сьогодні С2В є менш розвиненим сектором електронної комерції в порівнянні з розглянутими вище моделями В2В, В2С і С2С.

Сьогодні ці моделі доповнені новою бізнес моделлю Х2Х – системою "багато до багатьох" і це не межа. В даний час увага менеджерів концентрується на взаємозв'язку функціонування десятків, а іноді і сотень різноманітних по своїх функціях підприємств, що входять в різні соціальні, виробничі, інші, але, перш за все, науково-технічні утворення.

 
<<   ЗМІСТ   >>