Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програмне забезпечення робочою місця диспетчера

Основа і необхідність розробки прозрачного забезпечення

Додаткове ПЗ розглядається в транспортно-інформаційній системі моніторингу "ХНАДУ ТЕСА" як продукт інноваційної діяльності віртуального підпригметва (див. §4.2.5), яке має аналітичне з системою найменування в мережі Internet (рис. 5.15), проте є реальнім, не віртуальним втіленням системи на АТЗК.

Цілі віртуального піднриємства "ХНАДУ ТЕСА":

 • - чітке позиціонуванню учбово-наукового підрозділу, тобто кафедри ТЕСА на сучасному ринку автотранспортних послуг і формування нових підпригмницьких вимог до її діяльності.
 • - активне ринкове впровадження НДР кафедри:
 • - адаптація викладачів. співробітників кафедри, а головне, майбутніх фахівців до сучасних вимог ринкової економіки:
 • - повна інтеграція TEA як науки і практики в структури сучасних ITS.

Вид карти місцевості, шляху PC, переліку і графіків 32-х параметрів робочих процесів PC на моніторі диспетчера 244

Рис. 5.15. Вид карти місцевості, шляху PC, переліку і графіків 32-х параметрів робочих процесів PC на моніторі диспетчера 244

Факт існування ITS фахівці кафедра ТЕСА розуміють як абсолютно нове явище на АТЗК (див. §1.5.4), яке в TEA слід розцінювати як базис для інтеграції процесів експлуатації PC в сучасну основу ефективного використання складних систем, – в системи інформаційної підтримки виробів (ІПВ-системи).

ІПВ-системи – це нова CALS- культура експлуатації PC (див. §1.5.8), яка представляє інформаційну логістичну підтримку (ІЛП) процесів використання складних виробів, де передбачено чіткий перелік завдань логістичного аналізу (ЛА), що обумовлений стандартом Def Stan 00-60 (див. §3.1.1 – таблиця. 3.1).

Тому другий факт нового в TEA – це логістичний аналіз процесів експлуатації і організація діяльності МАТП з метою забезпечення параметра "supportability" ("придатність до підтримки") стандарту Def Stan 00-60, який залежить як від технічних, так і від організаційних чинників, що в TEA означає організацію нових, на основі ITS, способів і засобів контролю підприємницьких процесів експлуатації PC (див. §1.7).

Факт існування підприємництва є третьою і основною частиною нового в TEA, де підприємець – це випускник вищої школи, рушій реінжинірингу ІПВ- технологій, організатор МАТП і логістичних процесів на АТЗК (рис.5.16).

Схема структури АТЗК

Рис. 5.16. Схема структури АТЗК: А – автомобілі, тобто PC; Д – дорожнє господарство; Е – експлуатація (Д – дорожня; К – комерційна; Т – технічна)

Саме підприємця покликано на практиці здійснити інтеграцію TEA в стру ктуру і процеси ITS, шо сьогодні можливо лише на основі організації інкубатора для розробки програм підтримки малих фірм на початковій стадії впровадження інновацій (див. §4.2.5). Тому віртуальне підприємство "ХНАДУ ТЕСА" розглядається як можлива початкова точка формування інкубатора, де пріоритетною інноваційною діяльністю повинен стати розвиток ITS, які представляють складні системи, розподілені в часі і просторі (рис. 5.17).

Схема загальна функціонування ITS

Рис. 5.17. Схема загальна функціонування ITS

Транспортно-інформаційна система моніторингу "ХНАДУ ТЕСА" в структурі ITS є ТЕА-АСУ, яка дозволяє в автоматизованому режимі надати користувачеві інформацію:

 • - група умов експлуатації PC;
 • - спектр параметрів, що характеризують технічний стан PC;
 • - оптимальна періодичність дій ТО;
 • - нормативна трудомісткість дій ТО і Р;
 • - оптимальний час виконання дій ТО і Р;
 • - оптимальна продуктивність колективів СТО, що обслуговують заданий парк PC;
 • - оптимальні вартісні розцінки дій ТО і Р;
 • - оцінка рівня надійності PC.

Перспективою розвитку транспортно-інформаційної системи моніторингу "ХНАДУ ТЕСА" і, відповідно, віртуального підприємства, є перехід структури системи з автоматизованого (рис. 5.2) в автоматичний режим функціонування (рис. 5.18). Планом розвитку передбачена повна заміна фізичної і розумової праці диспетчера, пов'язаного з обробкою отримуваної інформації, спеціальним серве- рним ПЗ, а також використання в системі "ХНАДУ ТЕСА" можливості прийому платежів WebMoney, PayPal. Qiwi, Яндекс.Деньги и і ін., тобто систем "оп-lіпе" розрахунку за послуги, що надаються.

Схема функціонування транспортно-інформаційної системи моніторингу

Рис. 5.18. Схема функціонування транспортно-інформаційної системи моніторингу "ХНАДУ ТЕСА" в автоматичному режимі

На рис. 5.19 представлена функціональна структура елементів віртуального підприсмства "ХНАДУ ТЕСА", де виділені основні модулі:

БД про модулі учасників процесу експлуатації PC (перелік послуг, що надаються, рівень якості послуг, об'єм роботи, маршрути руху, категорія умов експлуатації і iн.):

 • - БД про клієнтів підприємства (перелік необхідних послуг, об'єми наданих послуг, особливої і МАТП відомості про конструктивні особливості РC. нормативні обмеження по конструктивних і експлутаційних параметрах)
 • - БД про екологічні параметри PC. витрат, викиди, виходи і так далі (нормативи параметрів PC по витратам горючого, замащувальнм матерялом, викидам (екологічні класи PC), відходам, залежно від умов експлуатації);
 • • БД про умови руху і експлуатації PC., ремонтну і експлуатуючу базу МАТП (маршрут руху PC геозони, технологічні можливості підприємства що забезпечують експлуатацію і ремонт, відповідно їх оснащеності штату)
 • - БД для роботи ІДК ( технічні і конструктивні дані РС)

Концептуально необхідними груповими сервісами, які покликані забезпечувати

віртуальне підприємство.

- інформаїийио-аналітична підтримка розробки планів функціонування

всіх видів транспортних систем

 • - моніторинг умов руху
 • - оперативна координація діяльності транспортиних стистем

Основа специфіки функціоування системи "ХНАДУ ТЕСА" визначенна інформаційно-аналітичною підтримкою, де розроблені програми

- "Вертуальний механік "HADI-12"

- "Service Fuel Eco "NTU- HADI-12"

Сукупність програм представляє інформаційно-програмний комплекс (ІПК), який призначений для інтенсифікації діяльності ІТС на основі вирішення завдання організації управління , розвитку і аналізу систем ТО і P, екологічній безпеці РС. Теоретичне вирішення завдань засноване на позиціях імовірнісних методів дослідження і ТМО, а практичне з використанням телепатичних систем.

Робота ІПК "Вертуальний механік "HADI-12" і "Service Fuel Eco "NTU- HADI-12" може здійснюватись з двох основних режимах: при регистрації в них нового PC і при звичайній роботі (коли весь РС в ІПК вже зареєстрований раніше).

Основні системні вимоги дореалізації і використання інформаційних програмних продукті" (IПП) визначені вимогами до програми Microsoft Visual Studio 2005 у яких IПП складених. Предявляються наступні мінімальні вимоги до програмного і апаратного забезпечення ( не менше)

 • - процесор 1 GHz Пентиум процессор
 • - жорсткий диск - 20 Гб
 • - оббьем оперативної памяті – 512 Мбайт
 • - джерело безперебійного живлення
 • - роздільна здатність екрану 1024 х768
 • - маніпулятор типу ( миша)
 • - операційна система Microsoft Windows ХР і вище.

Функціональна структура елементів модуля віртуального підприємства

Рис. 5.19. Функціональна структура елементів модуля віртуального підприємства "ХНАДУ ТЕСА"

 
<<   ЗМІСТ   >>