Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Алгоритми програмного забезпечення

Функціонування алгоритму "Виртуальный механик "HADI – 12"" при реєстрації нового PC грунтується на таких елементах і процесах, як: формування і введення основних початкових даних для роботи ІПК; отримання і обробка даних GPS за допомогою Internet- сервера/ моніторинг тимчасових станів PC в цілому і поелементно; зв'язки між основними елементами програми; вихід з програми.

Принцип здійснення розробленого алгоритму полягає в наступному:

 • - параметри PC є особливостями функції формування і введення початкових даних для роботи програми і можуть бути конструктивними, технологічними і нормативними згідно конкретних умов, а також інформації про роботу PC, яку отримують під час процесу експлуатації;
 • - зв'язки між основними елементами ІПК обумовлені на початку роботи програми і призначені для віддзеркалення взаємодії розрахункових параметрів із заданими показниками;
 • - кінцевим результатом ІПК є визначення добової кількості дій ТО і Р, мінімальної і оптимальної продуктивності ІТС, коефіцієнта готовності.

Для інтенсифікації діяльності ІТС відповідно до її характеристик і умов експлуатації PC розроблена програма, структурна схема якої представлена на рис. 5.20.

В укрупненій структурній схемі програмного продукту "Виртуальный механик "НADI -12"", як і в його програмі виділено чотири основні блоки, які логічно зв'язані між собою:

 • - початкові дані (рівень а);
 • - розрахунки параметрів комерційної експлуатації ІТС (рівень b);
 • - розрахунок технологічних параметрів ІТС (рівень с);
 • - визначення головних результатів (рівень d).

Входом і процесом роботи програми рівня а служать:

 • - параметри PC конструктивні, що визначаються заводом-виробником, серед яких насамперед витрата горючого л/100км, ряд параметрів мотора, модифікація PC і його інші характеристики;
 • - параметри PC нормативні, основними з яких є нормативні пробіги до дій і їх трудомісткості;
 • - параметри ІТС, а саме кількість робочих, кількість робочих змін, тривалість робочої зміни і т.д.;
 • - дані, отримані з Internet-сервера, куди надходить інформація з трекера або іншого обладнання PC.

Блок b утворює в загальному вигляді розрахунок показників КЕ:

 • - параметрів стану парка PC за день експлуатації;
 • - параметрів стану парка PC за певний період експлуатації (за пробіг до технічних впливів);
 • - вірогідність перебування PC в роботі, в ТО і Р;

Схема структурна укрупнена програми

Рис. 5.20. Схема структурна укрупнена програми "Виртуальный механик "НAD І -12"" при реєстрації в ній нового PC

Блок с утворює технологічний розрахунок ІТС:

 • - розрахунок часових станів PC на постах ТО і Р і загального часу перебування в ІТС;
 • - розрахунок кількісних і якісних показників ІТС, таких як пропускна спроможність підрозділів ІТС і ін.

На кінцевому рівні d визначаються показники ІТС, що найбільш значемі:

 • - кількість дій ТО і Р за робочий день;
 • - продуктивність ITC min і opt;
 • - коефіцієнт готовності ІТС в цілому.

Програма дозволяє: проводити моніторинг станів як конкретної одиниці PC, так і парку в цілому з урахуванням реальних експлуатаційних умов; моделювати виробничу структуру ІТС.

В укрупненій структурній схемі програмного продукту "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" (рис. 5.21), як і в його програмі, виділено п'ять основних блоків, які зв'язані між собою логічно:

 • - початкові дані (рівень а);
 • - розрахунки параметрів комерційної експлуатації ІТС (рівень Ь)

"Service Fuel Eco "NTU-HADI -12"" при реєстрації в ній нового PC;

 • - розрахунки технологічних параметрів ІТС (рівень с);
 • - визначення екологічних параметрів (рівень d).
 • - визначення головних результатів (рівень е).

Блоки a, b, с і е аналогічні структурній схемі програмного продукту "Виртуальный механик "НADI – 12"".

Блок d утворює в загальному вигляді розрахунок екологічних показників:

 • - витрата горючого і змащувальних матеріалів;
 • - викиди по основних типами шкідливих речовин (оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, тверді частки);
 • - відходи, а саме відпрацьовані акумуляторні батареї, шини, фільтри.

Запропонована програма дозволяє постійно проводити розрахунок і моніторинг як параметрів станів одиниці PC, парка, так і їх екологічних показників.

На підставі представлених алгоритмів і за допомогою залежностей математичних моделей "Виртуальный механик "HADI -12"" і"Service Fuel Eco "NTU- HADI – 12"" при реєстрації в них нового PC, були розроблені комп'ютерні програми, направлені на інтеграцію в ITS.

 
<<   ЗМІСТ   >>