Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Токсикологія навколишнього середовища

Хімічні речовини, що потрапляють до організму, можуть виконувати різноманітні ролі. Вони є чинниками, необхідними для його функціонування, наприклад, білки, можуть допомагати підтримці доброго стану, як, наприклад, вітаміни, а можуть також бути причиною токсичних ефектів, наприклад, поліциклічні вуглеводні. Токсична речовина (отрута, ксенобіотик) здійснює шкідливий вплив на перебіг біохімічних процесів або в окремих клітинах, або в цілому організмі. Вплив токсичних речовин на функціонування живих організмів є предметом токсикологічних досліджень [13].

Токсикологія – наука про отрути – бере початок від фармакології. Почала вона відокремлюватися як розділ аналітичної хімії на початку XIX ст. На сьогодні вона є самостійною галуззю знань, що має біоаналітичний характер та займається вивченням природи токсичних речовин, їхніх властивостей, біологічних і біохімічних змін, а також шкідливого впливу на організм. Окрім того, токсикологія займається виявленням і визначенням токсинів. Протягом останніх десятиліть токсикологи також почали додавати визначення навколишнього середовища. Таким чином у літературі з'явилися формулювання токсикологія навколишнього середовища, екотоксикологія (англ, ecotoxico- logy)1. Вона займається дослідженням токсичного впливу хімічних і фізичних отруєнь на популяції, що виявляються в екосистемах, а також шляхів перенесення цих отруєнь трофічними ланцюгами і взаємодій між собою і навколишнім середовищем. Токсикологія навколишнього середовища вивчає різноманітні екосистеми, що зазнали впливу хімічних речовин, досліджує розташування отруєнь в біологічних ланцюгах, а також механізми їхньої шкідливої дії. Таким чином, можна сказати, що токсикологія навколишнього середовища займається визначенням джерел, кількості й якості, форми та місця утворення хімічних речовин, що забруднюють довкілля, їхнього транспортування і змін в навколишньому середовищі. Токсикологія також аналізує шкідливість речовин і продуктів їх змін для популяції.

Характерною рисою, яка відрізняє екотоксикологію від інших галузей токсикології (клінічної та судової), є дослідження речовин, що знаходяться в навколишньому середовищі і здійснюють на живі організми довготривалий і постійний вплив у відносно невеликих дозах. Речовини, що розглядаються в токсикології, називаються токсинами, а той ефект, який вони викликають, – токсичним ефектом.

Назва екотоксикологія була запропонована в 1968 році Міжнародною Радою Наукової Унії (ICSU).

 
<<   ЗМІСТ   >>