Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Критерії оцінки впливу токсикантів на екосистеми

Під екосистемою розуміється сукупність живих організмів, що зазнає впливу з боку токсичних речовин – забруднювачів навколишнього середовища. Оцінка цього впливу проводиться з метою поточного моніторингу (контролю) токсичних ефектів, спричинених наявними в навколишньому середовищі токсинами або з метою визначення токсичності нових речовин, ефект впливу яких ще невідомий (оцінка ризику).

Для того, щоб оцінити токсичний вплив на екосистему певного ксенобіотику, необхідно оперувати широким колом знань про його властивості. Загалом необхідно знати:

  • • фізико-хімічні властивості, з-поміж яких якісний склад і хімічна будова дають змогу спочатку передбачити прояв токсичних властивостей, натомість стан концентрації, температура кипіння, пружність пари, розчинність дають інформацію про шляхи потрапляння токсину до організму. У свою чергу коефіцієнт розподілу між ліпофільною фазою і гідрофільною фазою (водою) постачає відомості про здатності до детоксикації і виведення з організму[1];
  • • здатність до деградації і біоакумуляції, яка визначає час впливу токсину в екосистемі;
  • • масштаб виробництва, коло застосування, спосіб використання в господарстві та утилізації відходів, що дає можливість передбачити масштаб і шляхи впливу токсину на екосистему;
  • • для повної оцінки токсичного впливу на екосистему необхідними також є відомості про біологічні ефекти, які перевіряються на різних організмах.

У1984 р. Організація економічного розвитку і співпраці (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) запропонувала уніфіковану версію 12 тестів, що дають змогу оцінити токсичні ефекти ксенобіотику. З-поміж них визначення мутагенної дії в так званому тесті Амеса і метод хромосомних аберацій, визначення подразнювальної дії на шкіру, а також летальних доз для контрольних організмів і летальної дози ЛД50 для мікроорганізмів ґрунту.

Результати вищезазначених досліджень дають можливість вичислити кількісну міру ризику (R):

R = EfTe,

де: Ef – біологічний ефект, отриманий в певному тесті, наприклад, значення ЛД50; Те – час реакції на певну речовину.

  • [1] Сукупність відомостей щодо фізико-хімічних властивостей токсинів надають так звані "Карти характеристик небезпечних речовин". У Польщі їх видає Центральний інститут охорони праці.
 
<<   ЗМІСТ   >>