Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристики токсичних металів

Перед тим як почати опис властивостей обраних нами токсичних металів, корисно дати для всіх них загальну картину. Розглянемо два списки, які наведені в книзі К. Рейлі [16].

Середнє споживання мікроелементів зїжею, мг/день

Необхідні

Хром

0,05-0,1

Токсичні

Кадмій

0,215

Цинк

8-15

Берилій

0,013

Марганець

2,2-8,8

Свинець

0,450

Селен

0,068

Миш'як

1,0

Залізо

15

Ртуть

0,02

Молібден

0,3

Барій

1,25

Кобальт

0,3

Сурма

0,15

Нікель

0,4

Малотоксичні

Олово

4,0

Мідь

3,2

Титан

0,85

Можливо

необхідні

Ванадій

2,0

Рубідій

1,5

Цирконій

4,2

Алюміній

4,5

Бор

1,3

Слідові елементи в попелі кам'яного вугілля на фоні їхнього усередненого вкладу до земної кори за А. Кабатою-Пендіас [15]

Рис. 2.1. Слідові елементи в попелі кам'яного вугілля на фоні їхнього усередненого вкладу до земної кори за А. Кабатою-Пендіас [15]

Класифікація металів, що містяться в організмі

Мікроелементи, необхідні для функціонування організму

Залізо

Макроелементи, необхідні для функціонування організму

Кальцій

Кобальт

Натрій

Цинк

Калій

Хром

Магній

Селен

Метали,

метаболічні функцп яких невідомі

Свинець

Кремній

Бор

Марганець

Ртуть

Нікель

Берилій

Мідь

Золото

Олово

Литій

Молібден

Срібло

Метали, механізм дії яких ще не встановлено, але існують докази їх участі

Барій

Галій

Кадмій

Вісмут

Миш'як

Титан

Ванадій

Сурма

Стронцій

Інші метали

Варто мати на увазі, що метали в організмі взаємодіють один з одним, тим самим посилюючи або послаблюючи свій вплив на процеси життєдіяльності. Так, фізіологічні функції кадмію, у тому числі й його токсичність, залежать від кількості присутнього цинку, а функції заліза в клітинах визначаються присутністю міді, кобальту та, певною мірою, молібдену. Зв'язків таких велика кількість, і тому під час обговорення токсичності металів треба мати на увазі їхні можливі взаємні впливи.

Міграція і геохімічні цикли

Тяжкі метали переміщуються (зазнають міграції) між різними сферами Землі. Річні води уносять з поверхні Землі до океанів і морів розчинені або суспендовані сполуки металів. Переміщення прошарків атмосфери спричиняє винесення на поверхню Землі мулу і формування нової маси суши. Деякі сполуки металів випаровуються і разом з пилом уносяться до атмосфери. Елементи, а з-поміж них і метали, кружляють між сушею, океанами й атмосферою. Кругово-

рот хімічного елементу з використанням різноманітних шляхів переміщення між вищезазначеними сферами (резервуарами) визначається терміном геохімічний цикл (рис. 2.2).

Загальна схема геохімічного циклу за Р. О'Неілом [17]

Рис. 2.2. Загальна схема геохімічного циклу за Р. О'Неілом [17]

На перебіг геохімічних циклів (циркуляцій) впливають різноманітні геохімічні процеси (рис. 2.3), що призводять до зміни типу скальних порід, а внаслідок цього їхньої стійкості й опірності впливу високих тисків і температури. Окрім того, присутність кисню, діоксиду вуглецю і мікроорганізмів значно впливає на процеси, які відбуваються на поверхні Землі, що знаходить конкретний прояв в окремих етапах геохімічних циклів.

Антропогенна діяльність людини порушує природну циркуляцію елементів у геохімічному циклі. Змінюється, наприклад, кількість матерії і швидкість її переміщення між окремими резервуарами. Зокрема, легко змінюються умови переміщення матерії з суши до водного простору. Знищення рослинного покрову, наявність якого запобігає ерозії ґрунту, полегшує вимивання до водних басейнів мінеральних складових і перегнійних ґрунтів. Антропогенні забруднення водних басейнів призводять до виникнення

Геохімічні процеси, що відбуваються під час геохімічних циклів за Р. О'Неілом [17]

Рис. 2.3. Геохімічні процеси, що відбуваються під час геохімічних циклів за Р. О'Неілом [17]

нових речовин і чинників, що впливають на певний геохімічний цикл. Вищезазначені залежності схематично представлено на рис. 2.4.

Схема впливу діяльності людини на природну циркуляцію слідових елементів в природному навколишньому середовищі за А. Кабатою-Пендіас [15]

Рис. 2.4. Схема впливу діяльності людини на природну циркуляцію слідових елементів в природному навколишньому середовищі за А. Кабатою-Пендіас [15]

 
<<   ЗМІСТ   >>