Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метали у воді

Форми існування металів

Мікрозабруднення у вигляді важких металів у водному середовищі виступають у вигляді розчинів, колоїдів і суспензії. У розчинному вигляді виступають вільні гідрат-іони, прості неорганічні й органічні комплекси. Діаметр цих форм не перевищує 0,001 рм. Іони металу, пов'язані із складними, багатомолекулярними органічними лігандами, що мають розмір частинок у діапазоні 0,001-0,01 рм, утворюють колоїдні форми. Іони металів, адсорбовані на частинках колоїдних міцел або органічних частинках розміру 0,01-0,1 рм, утворюють суспензії. Седиментаційні суспензії входять до складу мулу. У табл. 2.3 наведено приклади різних форм металів.

Таблиця 2.3

Приклади хімічних форм токсичних металів

Форма металу

Діапазон часток [μм]

Приклад

гідрат-іони

нижче 0,001

прості неорганічні комплекси

прості органічні комплекси

= 0,001

Cu(-OOCR)2, Pb(-SR)2

багатомолекулярні органічні ліганди

0,01

М-гумусові речовини

дисперговані колоїди

< 0,01

FeOOH, Fe(OH)3, Mn)2

метали, адсорбовані на колоїдах

< 0,01

Іони Fe, Pb, Cu, адсорбовані на колоїдах

Примітка.

R – аліфатичний радикал; М – іон металу.

Для важких металів дуже розповсюдженою формою існування є комплекси як з органічними, так і з неорганічними лігандами. Вважається, що близько 90 % свинцю, алюмінію, хрому виступає у вигляді комплексних сполук (табл. 2.4). Цей факт має істотне значення для біохімічних процесів і токсичності іонів металу. Звичайно більш токсичними є вільні іони (гідрат-іони) металів, ніж комплексні форми.

Таблиця 2.4

Форми металів у воді озера Альтлах (RWO води 7,0 мг/дм) за Дж. Дойлідо [18]

Комплекси [%]

Вільні іони [%]

Na

1,84 мг/дм3

49,2

50,8

K

0,73 мг/дм3

10,7

89,3

Mg

9,50 мг/дм3

60,5

39,5

Са

36,40 мг/дм3

6,9

93,1

Al

3,70 μ/дм3

95,5

4,5

Zn

151,00 μ/дм3

55,2

44,8

Cd

1,25 μ/дм3

59,9

40,1

Pb

40,20 μ/дм3

97,3

2,7

Ni

20,70 μ/дм3

41,8

58,2

Cr

І 5,90 μ/дм3

92,1

7,9

Cu

6,50 μ/дм3

44,4

55,6

Mn

7,70 μ/дм3

56,3

43,7

Fe

42,00 μ/дм3

86,7

13,3

 
<<   ЗМІСТ   >>