Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Хром

Фізико-хімічні властивості

З-поміж властивостей хрому, що визначають його вплив у середовищі, варто виділити:

  • • здатність виступати в різних ступенях окислення;
  • • залежність хімічної форми та її міцності від pH і Eh.

Форми існування хрому

А. Форми існування хрому в ґрунті. З огляду на різнорідність форм, у вигляді яких хром може виступати, а також враховуючи різнорідність чинників, що їх визначають, зміни цього елементу в ґрунті належать до дуже складних. У ґрунті найчастіше виступають дві форми Cr (III): Сг3+, CrO22-, а також дві форми Cr (VI): Cr2O72-, Cr2O42-. Їхня присутність залежить від величини pH і окислювально-відновного потенціалу, а також від вмісту гумусу, оксидів заліза і марганцю. Ці останні чинники визначають адсорбційні здатності хрому на ґрунтових колоїдах. Катіон Cr3+, зокрема [Cr(Н2O)6]3+ присутній у кислотному середовищі, розпочинаючи від pH вище 5,5 починається його осадження. Сполуки Cr (VI) добре розчиняються в середовищі як кислотних ґрунтів, так і лужних ґрунтів. Залежно від гранично допустимої концентрації pH Cr (III) зазнає специфічного гідролізу, утворюючи відповідно Cr(OH)2+, Cr(OH)2+, [Cr(OH)4] по мірі зростання pH від 5 до 7.

Певні кількості хрому виступають у ґрунті у вигляді сполук із гумусовими кислотами та іншими органічними лігандами.

Б. Форми існування хрому у воді. У водах хром виступає у двох ступенях окислення: +3 і +6. Виключно у водах з дуже високою мінералізацією з pH " 8 може з'явитися катіон Cr4+. Аніонові форми CrO4 , Cr2O7 присутні у водах, що є багатими на кисень. Рівновага "хромовий ↔ дихромовий" залежить від pH відповідно до нижченаведених рівнянь:

Подібна рівновага зв'язків на 3+ ступені окислення зумовлює в лужному середовищі міцність іону CrО42-, а в кислотному – гідрат-іону [Cr(Н2O)6]3+. У присутності сульфідів, Fe (II) і деяких органічних сполук Cr (VI) зазнає відновлення до Cr (ІII), який у свою чергу може бути окислений, наприклад за допомогою MnO2, а також поволі може бути розчинений киснем у воді.

Хром (ІН) охоче утворює комплексні сполуки, зокрема з органічними лігандами, що містять кисень та азот.

В. Форми існування хрому в осадах. В умовах відновлення і у слабко лужному розчині хром осаджується до мулу у вигляді гідрооксиду Cr(ОН)3. У водах із значною карбонатною твердістю розгляданий елемент перебуває в осадах також у вигляді карбонатів.

Г. Форми існування хрому в повітрі. Використання сполук хрому зокрема для виробництва фарб, емалі, кришталевого скла, в процесі отримання гальванічних оболонок уможливлює їхню присутність у повітрі. На часточках суспендованого пилу знаходяться оксиди хрому Cr2O3, CrO3, або солі, наприклад хромати (VI).

 
<<   ЗМІСТ   >>