Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПАВ у водному середовищі

Головним джерелом забруднень вод ПАВ є вищезазначені стоки вугле- і нафтохімічної промисловості. Певні кількості ПАВ постачають комунальні стоки (вимивання бітумних захисних покрить у водних трубопроводах) і води, що стікають із заасфальтованих доріг і майданів. Річні води також забруднені вуглеводнями, що присутні з-поміж забруднень повітря, а також забруднень, які вимиваються з ґрунту. Варто зауважити, що деякі бактерії і рослини можуть синтезувати вуглеводні, що також призводить до забруднення води.

Загалом ПАВ, розчинні у воді, можуть утворювати в ній емульсії. Звичайно у водному середовищі вони зазнають седиментації або адсорбції на осадах. Під час перемішування і переміщення мас води вуглеводні розповсюджуються у загальній водній екосистемі. Легкість адсорбції зумовлює їхнє перебування у водній емульсії, що може містити навіть і декілька десятків мг ПАВ/кг s.m. Оскільки ПАВ є хімічно стійкими, вони не зазнають легко процесів біодеградації під впливом мікроорганізмів. Розкладають їх лише деякі види бактерій, наприклад Pseudomonas achromobacter, Bacterium fluorescen-liguefaciens. Специфічним ускладненням у процесі біодеградації ПАВ є їхня здатність до седиментації, що спрощує їхнє накопичення в мулі, де кисневі умови (недостача кисню) не дають можливості протікати процесу біодеградації з участю вищезазначених бактерій. У присутності кисню, азоту або інших окислювачів під впливом світла вуглеводні зазнають фотолітичного розкладу. Наприклад, бен- зо(а)пірен в процесі фотолізу перетворюється у хінони: бензо(а)пі- рен-1, 6-діон і бензо(а)пірен-3, 6-діон. Процес фотолітичного розкладу перебігає більш успішно при високих температурах, отже, влітку він є більш інтенсивним, ніж у більш холодні пори року. У табл. 3.3 наведено межі концентрацій окремих ПАВ у водному середовищі.

Таблиця 3.3

Концентрації окремих ПАВ за Дж, Дойлідо [18]

Назва вуглеводня

Комунальні стоки [нг/дм3]

Промислові стоки [нг/дм3]

Дощові води (раптові опади) [нг/дм3]

Річна вода [нг/дм3]

Пірен

1000-1700

1500-2000

15000-20000

10-90

Флуорантен

1000-2000

1500-2500

15000-2000

5-200

Бензо(а)пірен

10-70

100

1500-2000

2-50

Бензо(b)флуорантен

-200

100-200

8000-10000

10-150

Бензо(g,h,i)перилен

-200

50-100

3000-4000

10-150

Інден(1,2,3-с,d)пірен

-200

50-100

3000-5000

10-90

Бензо(к)флуорантен

-200

30-50

3000-4000

2-200

 
<<   ЗМІСТ   >>