Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПАВ в атмосфері

Атмосферне повітря найбільшою мірою зазнає впливу з боку забруднення ПАВ, оскільки є складовою навколишнього середовища. Одночасно ПАВ є тією складовою, завдяки якій можливим є швидке і масштабне поширення забруднень. Вміст ПАВ у повітрі насамперед залежить від кількості опадів промислових пилів, які емітуються різними підприємствами, передусім коксохімічними заводами, електростанціями, нафтогазовими заводами, металургійними заводами тощо (табл. 3.4 і 3.5). У випадку міста вміст ПАВ залежить, з одного боку, від типів опалення й інтенсивності автомобільного транспорту, а з іншого боку, від способів розв'язання урбаністичних проблем, що полегшують або ускладнюють круговорот повітря. На останнє впливають також метеорологічні умови (вітри, опади).

Таблиця 3.4

Концентрації деяких ПАВ у вихлопних газах – емісія на 1 км дороги, ушкодженої автомобілями за Р. О'Неілом [17]

Тип ПАВ

Концентрація ПАВ в ppm

Бензиновий мотор

Мотор Дизеля

Флуорантен

927

175

Хризен

175

98

Пірен

1770

217

Бензо(а)антрацен

131

66

Бензо(а)пірен

73

5

Бензо(е)пірен

442

4

Таблиця 3.5

Концентрації деяких ПАВ на різних зпідприємствах за Дж. Намешніком [21]

Підприємство/складова частина підприємства

Сума ПАВ [μг/m3]

ВаР [μг/m3]

Газовий завод*

13-50

2-7

Металургійна піч

1-16

Алюмінієвий завод

2-50

0,2-120

Друкарня

15-20

> 0,04

Примітка

* – газовий завод – виліт форсунки – 200 рг/гп3

У повітрі ПАВ зазнає фотоокислення. Озон, присутній в атмосфері, відповідає за творення дуже активних радикалів ОН та окислює ПАВ до хінонів. Вуглеводні вступають в реакції з іншими забруднювачами повітря, наприклад, з аерозолями, що містять оксиди сірки, унаслідок чого виникають добре розчинні сульфонові кислоти або також сульфінові кислоти. Бензо(а)пірен та інші ПАВ реагують з

Вірогідна реакція нітрування пірену

Рис. 3.3. Вірогідна реакція нітрування пірену

оксидами азоту, утворюючи нітратні похідні. На рис. 3.3 запропоновано перебіг реакції нітрування пірену.

 
<<   ЗМІСТ   >>