Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХЛОРОВАНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ (ХОС)

Присутність хлорованих органічних сполук (ХОС) у навколишньому середовищі є результатом господарчої діяльності людини. Вони присутні в поверхневих і підземних водах, у повітрі, ґрунті і продуктах харчування. З-поміж численних представників цієї групи в запропонованому розділі охарактеризовані аліфатичні галогеновуглеводні з детальним розглядом тригалогенметанів, бі- і трифенілів, фреонів, а також діоксинів. Обрання саме цих представників ХОС зумовлено масштабом проблем навколишнього середовища, що спричинені обсягом виробництва, застосування цих сполук, їхніми фізико-хімічними змінами, а також токсичністю.

Аліфатичні галогеновуглеводні

Визначення і властивості

Назва аліфатичні галогеновуглеводні охоплює продукти реакцій галогенів (Cl, Br, J) з вуглеводнями, тобто речовини із загальною формулою CnH(2n+2)_zX2., де X – галоїд. Найпоширенішою групою є хлорвуглеводні. З-поміж галогеновуглеводнів виділяються низько- і високомолекулярні. Представником останніх є, наприклад, хлор- лігніни і гумусові речовини. Вони не будуть об'єктом аналізу в цьому розділі. Приклади низькомолекулярних галогеновуглеводнів, тобто галогенопохідних метану, етану, етилену наведені в табл. 4.1. Групу насичених алкенів з-поміж них репрезентують такі, як хлорметил, хлорметилен, 1, 2-дихлоретан, у той час як хлорвініл або трихлоретилен представляють групу алкінів. Особливу позицію з-поміж галогеновуглеводнів мають тригалогенметани (ТГМ) – сполуки із загальною формулою СНХ3, де X = F, Cl, Br, J. Найпоширенішим представником трихлорметанів є трихлорметан СНС13, що його звичайно називають хлороформом.

Таблиця 4.1

Фізико-хімічні властивості деяких галогеновуглеводнів

Назва

Хімічна формула

Температура кипіння [°С]

Розчинність у воді при температурі 20°С [мг/дм3]

Хлорметил

СН3Сl

-24

7250

Хлорметилен

СН2Сl2

40

13200

Хлороформ

СНСl,

62

8200

Хлорвініл

СН2СНСl

-14

60

Дихлоретилен

СНСl=СНСl

60

Тетрахлоретан

СНСl2СНСl2

146

2900

Зазначені сполуки є газами або леткими рідинами. Дуже часто вони характеризуються солодким запахом, виявляють ліпофільні властивості, є досить хімічно реактивними. Вони застосовуються як розчинники, сировина в органічному синтезі, розріджувачі лаків, засоби для чищення в пральнях, засоби для знежирювання металів. З огляду на це різноманітне використання їхнє виробництво є значним – декілька десятків мільйонів тон щорічно в світовому масштабі, з-поміж яких 40 % припадає на 1,2-дихлоретан, який використовується як розчинник і сировина для виробництва хлорвінілу.

 
<<   ЗМІСТ   >>