Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела діоксинів у навколишньому середовищі

Діоксини ніколи не були продуктом виробництва. Вони утворювалися й утворюються як небажаний побічний продукт під час перебігу різних промислових процесів, зокрема процесів спалювання. Найістотнішими джерелами діоксинів у навколишньому середовищі вважаються:

  • • спалювання комунальних, лікарняних і промислових відходів;
  • • металургійна промисловість;
  • • автомобільний транспорт (присадка до неетильованого, тобто без свинцю, бензину 1,2-дихлоретану, 1,2-диброметану);
  • • целюлозно-паперова промисловість (вибілювання хлором);
  • • хімічна промисловість (виробництво пентахлорфенолу та інших хлорованих органічних сполук, виробництво пластмаси).

Загалом джерелом діоксинів будуть усі процеси, в яких використовується хлор і утворюються органічні сполуки хлору як проміжні продукти, навіть якщо кінцевий продукт не містить хлору.

Річні емісії діоксинів на території Німеччини з різних джерел

Рис. 4.5. Річні емісії діоксинів на території Німеччини з різних джерел

Діаграма, що її наведено на рис. 4.5, подає величини річних емісій діоксинів у перерахунку на еквівалент токсичності.

Хімічна промисловість і діоксини

Головним джерелом діоксинів у минулому було виробництво хлорфенолу, зокрема пентахлорфенолу (зараз це виробництво заборонено в багатьох країнах). На сьогодні найбільшим джерелом ПХДД і ПХДФ є виробництво деяких гербіцидів, наприклад, 2, 4, 5-трихлорфенол, що є сировиною для отримання 2, 4, 5-трихлорфе- ноксиоцтової кислоти (2, 4, 5-Т), поширеного гербіциду, є прекурсором 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензодіоксину (ТХДД). Під час реакції синтезу 2,4, 5-Т, яка згідно з технологічним режимом перебігає при температурі 431 К, отримується продукт, забруднений ТХДД на рівні концентрацій 10 ppm. Відхилення від режиму, пов'язане з перегрівом реактора до 431 К, яке легко, з огляду на екзотермічний перебіг реакції, може призвести до зростання концентрацій ТХДД у цьому гербіциді до 200 ppm. При температурах вищих ніж 453 К відбувається реакція конденсації:

Реакція конденсації трихлорфенолу, яка зумовлює утворення діоксину

Рис. 4.6. Реакція конденсації трихлорфенолу, яка зумовлює утворення діоксину

Унаслідок такого перегріву в 1976 р. у м. Севезо в Італії на підприємствах, що виробляли гербіцид 2, 4, 5-Т, відбувся вибух вмісту реактору і до атмосфери потрапили продукти, що містили кілька кілограмів ТХДД.

З того часу, як виробництво хлорфенолу було заборонено або піддано дуже жорсткому контролю, джерелами утворення діоксинів, крім спалювання відходів, є процеси виробництва целюлозної маси, відбіленої хлором. Джерелом присутності ПХДД і ПХДФ у відбіле

ній целюлозі (целюлозній пульпі) і стоках вважаються:

  • • хлорування і конденсація фенольних сполук, які утворюються під час переробки деревини;
  • • присутність дибензофуранів і дибензодіоксинів у протипінних засобах, що додаються до пульпи під час виробництва.

Залежно від кількості хлору, який додається з метою відбілення, дибензофурани і дибензодіоксини зазнають перетворення до ПХДД і ПХДФ. Зменшення концентрації хлору до 20-30 кг на тону пульпи знижує концентрацію діоксинів до майже безпечних.

 
<<   ЗМІСТ   >>