Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕСТИЦИДИ

Поняття про пестициди

Назва пестициди, яка походить від латинських слів pestis "повітря чуми" і caedo "вбиваю", пояснює їхню роль, що полягає в охороні плодів рослин від рослинних хвороб і шкідників. Відповідно до дуже вичерпного визначення пестицидів, яке було запропоновано в 1975 р. в Нідерландському акті про пестициди (Netherlands Pesticide Act), пестициди – це речовини, або суміші речовин, а також

мікроорганізми і віруси, що призначені для:

 • • знищення тваринних організмів, які нищать рослини;
 • • знищення бур'яну;
 • • знищення листя;
 • • регулювання або стимулювання росту рослин чи їхніх частин (окрім перегною);
 • • протидії чинникам, які зумовлюють псування (перегнивання) рослинних продуктів.

Перше історичне застосування пестициду, що датується 1763 роком, було пов'язане із знищенням тлі настоянкою з тютюну. У той час першою хімічною сполукою, застосованою для знищення тва-

Формула ДДТ

Рис. 5.1. Формула ДДТ

ринних організмів (комах, що розносили малярію), був ДДТ (рис. 5.1), використаний у 1939 р. Успіхи при його застосуванні для знищення шкідників принесли Мюллеру в 1948 р. Нобелевську премію.

У наш час як пестициди розглядаються дуже нечисленні неорганічні сполуки, наприклад, солі арсену PbHAsO4 сполуки міді ЗСuОН)2 • Сu12, а також різні класи органічних сполук: хлорвугле- водні, похідні фосфорорганічних кислот, триазини, карбаміни (табл. 5.1 і 5.2).

Таблиця 5.1

Головні класи пестицидів та їхня характеристика за С.Ф. Закшевським [26]

Клас

Застосування

Міцність

Розчинність у воді

Перенесення в ґрунті

Хлорвуглеводні

Інсектициди

Висока

Виключно погана, може бути відсутньою

Ерозія ґрунту

Катіонні гетероциклічні сполуки

Гербіциди

Висока

Добра

Ерозія ґрунту

Триазини

Гербіциди

Помірна

Залежить від pH

Ерозія ґрунту

Сполуки

фенілмочевинні

Гербіциди

Помірна

Змінна

Вимивання, оскільки це розчинні сполуки

Динітроаніліни

Гербіциди

Помірна

Погана

Ерозія ґрунту

Похідні феноксиоцтової кислоти

Гербіциди

Низька

Добра

Ерозія ґрунту

Похідні фенілкар- бамінів

Гербіциди

Низька

Добра

Ерозія ґрунту

Похідні дитіо кар- бамінів

Гербіциди

Низька

Помірна

Пиретроїди

Інсектициди

Низька

Виключно

погана

Ерозія ґрунту

Фосфорорганічні

сполуки

Інсектициди

Низька

Добра

Вимивання

Карбаміни

Інсектициди

Низька

Добра

Вимивання

Залежно від призначення виділяються такі групи пестицидів:

 • 1) зооциди -засоби для знищення тваринних шкідників, з-поміж них:
  • а) інсектициди – засоби для знищення комах;
  • б) родентициди – засоби для знищення гризунів;

Таблиця 5.2

Перелік назв і формул деяких пестицидів за Дж. Намешніком [21]

N

п/п

Назва

Хімічна будова

Хімічна назва

національна

традиційна за ISO

торгівельна

1.

Хлорфенвінфос

Хлоренвінфос (chlorenvinphos)

Brilane, Sapecron

о, о-дифенілфосфос- фат-(2,4-хлор- феніл)-вініл

2.

2, 4-D

2,4-D

Chloroxane (Хлороксан), Pielik, Salvo

2,4-дихлорфеноксиоц- това кислота

3.

ДДТ

DDT

Азотокс, Анофекс, Пента- хлорін

1,1,1-трихлор-2, 2-біс(4-хлорфеніл)етан

4.

Фенітротіон

Фенітротіон

Дікофен

о, о-диметилтіонфос- фат-3-метил-4-нітро- феніл

5

Гептахлор

Г ептахлор

Дрінокс, Гептагран

1,4,5, 6, 7, 10,10-гепта-хлор-4,7, 8,9-тетрагиро-4,7-метанінден

6.

Карбарил

Карбарил

Севін, Карба- токс

N-метилкарбамін-1 -нафтилу

7.

Ліндан

Гама-гекса – хлорциклогексан (ХЦГ)

Комашнік ПИЛІСТИЙ

Гексахлорцикл огексан (7-ХЦГ)

8.

Лінурон

Лінурон

Гербіцид 326, Лінурон 50

N метокси, N-метил, N-(3,4-дихлорфент)мо- чевина

9.

МХФК

МХФК

Аргоксон

10.

Метоксихлор

Метоксихлор

Метокс

11.

Симазин

Симазин

Симазин 50, Пріматал

12.

Трихлороцтова кислота

ТСА

Антипеж

 • 2) фунгіциди – засоби для знищення гризунів разом із бактеріоцида- ми;
 • 3) гербіциди – засоби для знищення бур'яну;
 • 4) регулятори росту – засоби, які гальмують або прискорюють процеси життєдіяльності рослин, з-поміж них:
  • а) дефоліанти – засоби для усування листя;
  • б) дефлоранти – засоби для усування квітів;
  • в) десіканти – засоби, що прискорюють висушування рослин;
 • 5) репеленти – засоби, що відлякують шкідників.
 
<<   ЗМІСТ   >>