Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Повітряне середовище

У повітрі пестициди присутні в розчинній формі у водяній парі, у газовому вигляді вони адсорбуються на сталих часточках суспензій або пилу. Для добре дослідженої групи хлорорганічних пестицидів доведено, що понад 90 % сполук, які присутні в повітрі, виступають у газовій формі. Про те, чи домінують газові форми, чи певний пестицид також адсорбується на часточках суспензій, свідчать щільність пари певної сполуки і вміст суспензій у повітрі. Поблизу промислових територій, де збільшене запилення, зростає участь процесів адсорбції. Адсорбовані пестициди разом з опаданням пилу, дощем і снігом осаджуються на поверхню землі або водних резервуарів. Знаючи концентрацію суспензій у повітрі (ср), вміст пестициду в суспензії (f), а також швидкість осадження суспензій (vd), можна визначити вагу осаду, L:

де: А – поверхня, яка отримує осадження.

Дані для ДДТ визначають його осадження на 45-270 г/кг2.

Зміни пестицидів у рослинах

Пестициди потрапляють до рослин через їхню кореневу систему і через наземні частини, зокрема листя. Швидкість проникнення ксенобіотику визначають чинники, пов'язані з властивостями певної рослини, ґрунтовими або атмосферними умовами, а також чинники, пов'язані з хімічною структурою і властивостями пестициду. Пестициди, отримані з ґрунту або з води, переміщуються до стеблини і листя. Завдяки системі транспортування листя певні, як правило, невеликі кількості токсину можуть бути виділені з рослин на поверхню листя, звідки разом з росою можуть повернутися до організму рослини. Ензими, присутні в рослинах, каталізують зміни пестицидів, що потрапили до них. Першим їхнім етапом, зазвичай, є гідроліз та окислення, а далі – реакція сполучення, що вона рівнозначна з детоксикацією.

З-поміж реакцій окислення зустрічаються b-окислення, гідроксильна епоксидація в ароматичному, гетероциклічному кільці і в ланцюжку, деалкілування. Продукти трансформації можуть бути використані рослиною, наприклад, при синтезі амінокислот, натомість метаболіти, що містять функціональні групи, зазнають реакції сполучення з природними складовими рослин. Таким чином утворюються глікозиди, які не є фітотоксичними. Вони накопичуються в різних частинах рослин. Існує також можливість сполучення пестицидів або їхніх метаболітів зі складовими стінок клітин. Стійкі продукти цього процесу окреслюються терміном зв'язаний залишок.

Вищезазначені зміни протікають набагато вільніше, ніж у водному середовищі або в тваринних організмах.

Зміни пестицидів в організмах ссавців

Потрапляння пестицидів до організму ссавців відбувається через шкіру, дихальний апарат і органи травлення. Кишечникові мікроорганізми, соки травлення й ензими спричиняють зміни пестицидів на їхні метаболіти. Перебіг біотрансформації пестицидів у тварин значною мірою залежить від видових ознак. Здатність до метаболізації пестицидів є своєрідним захисним механізмом перед їхньою токсичністю, тим більше, що продукти тих змін, як правило, є набагато менш токсичними, ніж вихідні речовини. У циклі змін, подібно до рослин, можна виділити етапи гідролізу, окислення або відновлення, а далі – реакції сполучення з ендогенним субстратом. Наскільки два перші

Продукти сполучення пенталорфенолу з глюкозою

Рис. 5.6. Продукти сполучення пенталорфенолу з глюкозою

типи є дуже подібними, настільки етап сполучення виразно різниться залежно від виду тварин. У комах відбувається реакція сполучення з глюкозою (рис. 5.6), у той час як в інших тварин роль ендогенного субстрату виконують глюкуронова кислота, глутатіон або також амінокислоти.

Глюкуронова кислота (рис. 5.7) містить у своїй структурі групу -СООН, яка зазнає іонізації, що полегшує сполучення ксенобіотиків, які містять функціональні групи, характерні для спиртів, фенолів, амінкарбамідів, представники яких значно поширені з-поміж різних класів пестицидів. Продукти реакції сполучення є добре розчинними, а отже, легко видаляються разом із сечею.

Структурна формула глюкуронової кислоти

Рис. 5.7. Структурна формула глюкуронової кислоти

 
<<   ЗМІСТ   >>