Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Унормування концентрацій пестицидів

Допустимі концентрації пестицидів визначаються з огляду на їхню токсичність, стійкість і зміни в навколишньому середовищі, а також здатність до акумулювання і шляхи метаболізму в живих організмах. З іншого боку, численні прояви занепокоєння громадськості (зокрема в державах із розвинутою промисловістю) впливом на здоров'я людини забруднення слідовими концентраціями синтетичних органічних сполук знаходять відображення в збільшенні кількості обов'язково досліджуваних органічних сполук, з-поміж яких переважають пестициди.

Польські норми передбачають аналіз у питній воді: 2,4-D, ДДТ, гептахлору, гексахлорбензолу, ліндану, метоксихлору, пентахлорфенолу (табл. 5.10).

Таблиця 5.10

Допустимі концентрації пестицидів у питній воді

Пестицид

Допустима концетрація [μг/дм3]

2,4-D

50.0 І

ДДТ і його метаболіти

1,0

Гептахлор і його епоксид

0,1

Гексахлорбензен

0,015

Ліндан

0,05

Метоксихлор

30•0

Пентахлорфенол

10,0

У випадку поверхневих вод рекомендується проведення аналізу. У підземних водах відповідно до польських стандартів моніторингу підлягають: ДДТ і його метаболіти, гептахлор і його епоксид, ліндан і метоксихлор (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

Допустимі концентрації пестицидів у підземних водах

Пестицид

Допустимі концетрації в класі [мг/дм3]

I a

I b

II

III

ДДТ і його метаболіти

0

0,001

0,001

0,002

Гептахлор і його епоксид

0

0,0001

0,0001

0,001

Ліндан

0

0,0005

0,005

0,005 j

Метоксихлор

0

0,03

0,03

0,03

У поверхневих водах польські норми передбачають аналіз трьох груп пестицидів:

  • • інсектицидів з групи хлорвуглеводнів – допустима концентрація для всіх класів 0,05 рг/дм3;
  • • фосфорорганічних інсектицидів – допустима концентрація для всіх класів 1,0 рг/дм3;
  • • карбамінових інсектицидів – допустима концентрація для всіх класів 1,0 рг/дм3.

Норми ЄГУ, які стосуються якості питної води, передбачають для окремих елементів максимально допустиму концентрацію, що дорівнює 0,1 µг/дм3, у той час як для суми пестицидів вона складає 0,5 µг/дм3. Передбачається визначення міцних хлорорганічних сполук, фосфорорганічних сполук, карбамінів. ВОЗ вважає кілька десятків пестицидів такими складниками вод, що є шкідливими для здоров'я людини (табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Вибірка пестицидів з переліку хімічних складників питних вод, що є шкідливими для людини за ВОЗ [13]

Пестицид

Допустимий вміст [μг/дм3]

Примітки

Алахлор

20,0*

Ризик 105

Алдікарб

10,0

Алдрин і діелдрин

0,03

Атразин

2,03

Бентазон

30,0

Карбофуран

5,0

Хлорден

0,2

Хлортолурон

30,0

Ризик 105

ДДТ

2,0

1,2-дибром-З-хлорпропан

1,0*

2,4-D (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота)

30,0

1,2-дихлорпропан

20,0

1,3-дихлорпропен

20,0*

Ризик 105

Гептахлор і його епоксид

0,03

Гексахлорбензен

1,0*

Ризик 105

Ізопротарон

9,0

Лінден

2,0

МХФК

2,0

Метоксихлор

20,0

Металохлор

10,0

Молінат

6,0

Пендиметалін

20,0

Пентахлорфенол

9,0

Перметрин

20,0

Пропаніл

20,0

Симазин

2,0

Трифлуралін

20,0

Гербіциди, похідні хлорфеноксиоцтової кислоти, інші, ніж 2,4-D і МХФК, зокрема:

Дихлорпроп

100,0

2.4-DB

90,0

2,4,5-ї

9,0

Сілвекс

9,0

Мецопроп

10,0

Примітки:

* – канцерогенна речовина, допустиму величину визначено як концентрацію у питній воді, що пов'язана із зростанням ризику захворювань на рак у період життя, який дорівнює 10-5 (це означає одне додаткове захворювання на 100000 населення, яке вживає воду протягом 70 років із концентрацією I цієї речовини, що дорівнює допустимій).

 
<<   ЗМІСТ   >>