Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Одиниці випромінювання

Радіоактивність визначається в одиницях активності, що окреслюють кількість виділеного випромінювання, а також в одиницях, що описують кількість адсорбованої енергії. В останньому випадку йдеться про одиниці дози випромінювання.

Традиційно одиницею активності був кюрі (Сі), що визначає активність виділення 1 г рада за одиницю часу. У системі СІ одиницею активності є бекерель (Bq), що відповідає активності джерела випромінювання, в якому за 1 сек відбувається 1 радіоактивний розпад.

Кількість адсорбованого випромінювання, тобто поглинутої дози, вимірюється одиницею, яка називається радом, і визначається як доза енергії, що дорівнює 100 ергам і поглинута 1 г речовини, яка зазнала впливу випромінювання. У системі SI одиницею поглинутої дози є грей (Gy). Говоримо про те, що 1 кг матерії поглинув дозу 1 Gy, якщо енергія, яка виділяється разом з ним, складає 1 Дж (джоуль). Одиницею експозиційної дози, що описує величину електричного заряду, індукованого з матерії, є рентген. 1 рентген відповідає електричному заряду 0,58 К (кулона), індукованому в 1 кг матерії.

До оцінки загрози іонізуючого випромінювання має відношення поняття біологічного еквівалента дози, який кількісно дорівнює поглинутій енергії випромінювання, що вона вимірюється в греях, помноженій на коефіцієнт, який окреслює якість випромінювання. Одиницею біологічного еквівалента, яка використовується зараз, є зіверт (раніше рем):

де: q = 1 для випромінювання у; q = 1-1,7 для випромінювання β; q = 10 для нейтрону; q = 20 для випромінювання а.

Співвідношення між вищенаведеними одиницями і зв'язок з тими, що вживалися раніше, відображено в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

Одиниці іонізуючого випромінювання

Величина

Вимірювання С

Назва SI

Сивол

Зв'язок зі старою одиницею

активність

1/сек

бекерель

Bq

1 Bq = 2,7 • 10-11 Сі

доза

Дж/кг

грей

Gy

1 Gy = 100 рад

еквівалент дози

Дж/кг

зіверт

Sv

1 Sv = 100 рем

експозиційна

доза

С/ку

1 С/кг = 387,6 R

 
<<   ЗМІСТ   >>