Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ І ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Загальні відомості

Як відомо, життя людини залежить від цілої низки природних і техногенних чинників. І якщо заздалегідь неможливо достовірно передбачити конкретний вплив деяких з них (наприклад, у певному районі виявити потенційний вплив бурі, що теоретично передбачається), то в багатьох інших випадках можна одержати обґрунтовану інформацію про вплив низки факторів на рівень життя суспільства. Так, досить часто з відносно високим ступенем вірогідності необхідно визначити безпечний термін перебування людей у певному техногенному середовищі. Зазвичай при цьому до уваги беруться фізичні (геофізичні) техногенні чинники.

При освоюванні нових районів буває необхідно встановити ступінь комфорту – дискомфорту) при роботі і перебуванні в їхніх межах. Тоді значна увага буде приділятися природним – геохімічним і геофізичним (геопатогенні зони) – чинникам. При цьому варто враховувати і вірогідне поєднання природних і техногенних факторів, що передбачуються і впливають на живі істоти.

В іншій ситуації треба обґрунтувати ступінь небезпеки при можливості використання продуктів, які виросли в уже давно освоєній частині біосфери. У таких випадках часто основну увагу доводиться приділяти техногенно зміненим геохімічним чинникам.

Проте на практиці враховувати всі ці чинники надзвичайно важко, а часто і просто неможливо. У таких випадках важливо передусім виділити найважливіші з них, що здатні вирішально впливати на зміну (покращення або погіршення) життєдіяльності людини. У процесі цього етапу робіт, як правило, недостатньо розглядати тільки природні або тільки техногенні фактори. Необхідним є більш часткове відокремлення перших і других. Найзручнішим є поділ усіх чинників на геохімічні і геофізичні (фізичні). У кожному конкретному випадку перевага віддається окремим з них [31-33].

Вплив техногенних фізичних (геофізичних) факторів на життя людини у переважній більшості випадків припиняється після завершення роботи, що зумовлює їхній прояв. Ця особливість дає можливість порівно просто регламентувати вплив досліджуваних чинників на безпеку людей у середовищі з техногенно зміненими фізичними (геофізичними полями), які мають різну інтенсивність.

Щоправда, як уже згадувалось, негативні наслідки деяких із фізичних чинників (наприклад, іонізуючого випромінювання) накопичуються окремими органами і після досягнення певного сумарного значення не тільки порушують рівень здоров'я, але й призводять до летального кінця. Проте завжди можна фіксувати накопичений сумарний вплив приладами. Усі показники, які унормовують безпечний вплив техногенних фізичних полів на людину, з часом уточнюються і змінюються. На жаль, у них не враховується можливий негативний вплив на іншу живу речовину. Здатність іонізуючого випромінювання зберігатися досить довго (з погляду тривалості життя людини) об'єднує аналізований фізичний фактор із геохімічними.

Наслідки впливу геохімічних чинників на безпеку життєдіяльності зберігаються досить тривалий час. Окрім того, техногенна зміна геохімічної обстановки поки не фіксується дистанційно, за допомогою приладів, а потребує відбору й аналізу проб ґрунтів, повітря, води, організмів. Враховуючи все це, наслідки техногенного геохімічного забруднення можуть вважатися особливо небезпечними.

Окрім того, вплив геофізичних і геохімічних чинників має індивідуальний характер, що зводить нормативні показники тільки до усереднених значень.

 
<<   ЗМІСТ   >>