Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

Типи транскордонних забруднень

Забрудненням називаються будь-які зміни повітря, вод, ґрунтів або продуктів харчування, що здійснюють небажаний вплив на здоров'я, життєздатність або діяльність людини.

Звичайно забруднення оцінюється з погляду загрози тільки для людини, проте більш точним і більш слушним буде поширити це визначення і на інші форми життя.

Важкість впливу забруднюючих речовин визначають три чинники. Перший – їхня хімічна природа, тобто те, наскільки вони є активними і шкідливими для людини, рослин і тварин. Другий – концентрація, тобто вміст на одиницю об'єму або маси повітря, води або ґрунту. Третій чинник – сталість, тобто тривалість існування в повітрі, воді і ґрунті.

За масштабами забруднення поділяються на локальні (навколо промислових підприємств, тваринницьких комплексів, нафтобаз і т. ін.), регіональні (у межах області, басейну ріки, республіки, держави), глобальні (такі, що їх знаходять у будь-якій точці планети далеко від їхнього джерела – наприклад, хлорорганічні сполуки в яйцях пінгвінів в Антарктиді), космічні (у космічному просторі – наприклад, відпрацьовані сходи літальних апаратів і т. ін.).

Надходження до навколишнього середовища забруднювачів, які безпосередньо утворюються під час природних, природно-антропогенних і суто антропогенних процесів, відносять до первинного забруднення. Якщо речовина, яка потрапляє до навколишнього середовища, не спричиняє негативних наслідків, але під час фізико-хімічних процесів, що відбуваються безпосередньо в середовищі, стає небезпечною, то таке забруднення називають вторинним. Наприклад, фреони, які потрапляють до атмосфери, самі по собі не є небезпечними, проте під впливом ультрафіолетового випромінювання Сонця вони відщеплюють атом хлору, який може взаємодіяти з озоном, знищуючи його.

За характером утворення забруднення поділяються на природні й антропогенні. Природне забруднення зумовлюється природними причинами, без впливу людини або внаслідок її віддаленого опосередкованого впливу на природу. Забруднення у вужчому розумінні називається природним, якщо відбувається без будь-якого впливу людини на природні процеси; як правило, це катастрофічні процеси – потужне виверження вулкану, селевий потік і т. п.

Сюди ж варто віднести й геохімічне забруднення, яке виникає під час утворення і розвитку нашої планети. Воно може бути як позитивним, так і негативним. У першому випадку в певній місцевості є надлишок якого-небудь елементу, а в другому випадку – нестача. Нестача в їжі літію призводить до зростання психічних розладів, нестача фтору у воді призводить до карієсу, нестача йоду стає причиною появи базедової хвороби. Проте нестачу елементів досить легко компенсувати, вводячи до їжі відповідні добавки. Так, фторування води у центральних районах Москви дало зниження захворювань зубів на 20 %, йодування харчової солі дає змогу повністю позбавитися від загрози появи ендемічного зобу та ін. Натомість послабити вплив надлишку якого-небудь елементу майже неможливо. Позитивні геохімічні забруднення призводять до сильних токсикозів, які впливають на людину повільно. Приміром, так звана "коряжна хвороба", на яку хворіли мешканці берегів ріки Урови, що у Східному Сибіру. Це було пов'язане з підвищеною концентрацією у природних водах одного з важких металів – стронцію [14].

Забруднення, які виникають унаслідок господарчої діяльності людини, називають антропогенними. Антропогенні забруднення поділяються на промислові (зумовлені окремим підприємством або всією галуззю промисловості), сільськогосподарські (виникають при застосуванні добрива, використанні отрутохімікатів, скидах відходів тваринництва і інших діях, пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом), військові (виникають унаслідок роботи військової промисловості, військових випробувань і військових дій; сюди можна віднести затоплення хімічних боєприпасів і вибухових речовин, наслідки знищення хімічної зброї і наслідки військових дій).

За своєю природою всі забруднення поділяються на фізичні, фізико-хімічні, хімічні, біологічні і механічні.

Фізичне забруднення пов'язане із зміною фізичних параметрів середовища: температури – теплове забруднення; хвильових параметрів – світове, шумове, електромагнітне забруднення; радіаційних параметрів – радіаційне, радіоактивне забруднення.

Єдиною формою фізико-хімічного забруднення є аерозольне забруднення, тобто забруднення повітря дрібнодисперсними рідкими і твердими речовинами; прикладом такої форми забруднення є промисловий смог або просто дим.

Проникнення до навколишнього середовища хімічних речовин, що були відсутніми в цьому середовищі раніше або таких, що змінюють природну концентрацію до рівня, який перевищує звичайну норму, відносять до хімічного забруднення. Сюди належить забруднення важкими металами (свинцем, ртуттю, кадмієм та ін.), пестицидами, окремими простими або складними хімічними речовинами.

Біологічне забруднення пов'язане із внесенням до навколишнього середовища і розмноженням у ньому небажаних для людини організмів, а також із проникненням або внесенням до природних екосистем таких видів організмів, які є чужими для цих спільнот і зазвичай там відсутні. Варто наголосити, що в цьому визначенні суттєвою є друга частина. Дійсно, руйнування відбуваються при змінах біоценозу. Так, внесення до ґрунту дощових черв'яків, які є характерними для ґрунтів, тільки покращує їхні параметри; натомість переселення судака до озера Балхаш призвело до зникнення смачної рибки маринки, оскільки судак її всю з'їв.

Біологічне забруднення може бути свідомим (інтродукція рослин і тварин, застосування біологічної зброї), випадковим (занесення бур'янів і шкідливих комах разом із продукцією, що імпортується або завозиться з інших регіонів: колорадський жук, амброзія багаторічна та ін.). Забруднення навколишнього середовища мікроорганізмами є мікробіологічною формою біологічного забруднення, а забруднення біогенними речовинами (виділення, мертві тіла та ін.) – біотичною формою.

Забруднення середовища агентами, які здійснюють несприятливий механічний вплив без фізико-хімічних наслідків (наприклад, сміттям), називають механічним забрудненням. Таке виділення є дещо умовним, оскільки фактично засмічення завжди супроводжується негативними фізико-хімічними насідками.

 
<<   ЗМІСТ   >>