Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Нормування в області радіаційної безпеки

Процес радіоактивного розпаду супроводжується а, β і γ-випромінюванням. Кількісною характеристикою джерела випромінювання є активність (Бк; Кі).

Інтенсивність α- і β-випромінювання характеризується активністю на одиницю площі. Інтенсивність γ-випромінювання характеризується потужністю експозиційної дози.

Експозиційна доза вимірюється за іонізацією повітря і дорівнює кількості електрики, що утворюється під дією γ-випромінювання в 1 кг повітря.

Позасистемна одиниця експозиційної дози – рентген (Р). Це доза γ-випромінювання, при якій в 1 см3 повітря за нормальних умов утворюється 2,08 • 109 пар іонів, що несуть одну електростатичну одиницю кількості електрики.

Потужність експозиційної дози відображає швидкість накопичення дози:

Оскільки при техногенному забрудненні в атмосферу поступає суміш радіонуклідів, серед яких є всі типи випромінювання, то оцінка радіоактивної ситуації атмосфери не може оцінюватися лише за величиною потужності експозиційної дози. Необхідно враховувати і щільність потоку а і β-частинок.

При нормуванні радіаційної безпеки використовують поглинену дозу і ефективну еквівалентну дозу.

Поглинена доза кількість енергії, передана випромінюванням одиниці маси речовини. Одиниця виміру – зіверт (Зв):

Ефективна еквівалентна доза це доза, яка враховує різну чутливість певних органів тіла до дії опромінення. Одиниця виміру – зіверт.

У результаті виверження вулканів, у місцях покладів радіоактивної руди в атмосферу виділяється радіоактивний газ радон. У атмосфері встановлюється природний радіоактивний фон.

У зв'язку з розвитком атомної енергетики і використанням радіоактивних ізотопів у різних галузях діяльності людини, в атмосферу можуть потрапляти різні радіонукліди. До них відносять: 85Кr (Т1/2 = 10,4 року); 89Sr (54 дні); 90Sr (28 років); 106Ru (1 рік); 127Тс (105 днів); 129Те (34 дня); 131J (8 днів); 13,Хе (12 днів); 133Хе (2,3 дні); 137Cs (33 роки); 144Се (282 дні); 140Ва (12,8 дня); 3Н (12,26 року); 14С (5,8х103 років); 57Сr (27,8 дня); 58Со (71 день); 60Со (5,27 року); 59Fe (45 днів); 54Мп (314 днів); 99Мо (2,75 дня); 65Zn (215 днів); 289Pu (2,43. 10' років) та ін.

З огляду на зазначене аналіз рівня радіації повітря – це один із видів аналізу санітарного стану повітря, що проводиться постійно. Повний аналіз радіаційного стану повітря проводиться за графіком у випадку нештатних ситуацій.

Особливу занепокоєність суспільства викликають, як уже згадувалось, можливості розповсюдження стійких органічних (токсичних) забруднювачів. Стійкі токсичні забруднювачі можуть потрапляти в навколишнє середовище з багатьох джерел і при різних видах діяльності. До числа локальних і розповсюджених джерел відносяться викиди з промислових і житлових об'єктів, транспорту, а також продукти спалювання відходів у печах й захоронения на звалищах. Деякі джерела піддаються регулюванню (наприклад, промислові локальні джерела), у той час як інші – нерегульовані забруднення (викиди летючих речовин із полігонів, спалювання у побутових умовах).

 
<<   ЗМІСТ   >>