Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретико-методичні основи досліджень Вихідні положення Геотехсистеми як об'єкти проектування Властивості природних геосистем Властивості інтегральних геосистем Вплив людини на природні геосистеми Зміни природних процесів у геосистемах Загальні закономірності антропоґенно-техногенних змін геосистем Групи природно-технічних геосистем Сутність геоекологічного підходу до проектування геотехсистем Стадійність та ієрархічність територіального проектування Районне планування і територіальні комплексні схеми охорони природи Загальна схема досліджень Загальне поняття про управління природними і природно-технічними геосистемами Загальний порядок та основні етапи досліджень Ландшафтознавчий аналіз території Ландшафтне районування і класифікація ПТК Ландшафтознавчий аналіз для обґрунтування схеми районного планування кіровоградської області України Аналіз несприятливих фізико-географічних процесів Особливості картографування ерозійних процесів для цілей проектування Оцінка ступеня антропогенної перетвореності природно-територіальних комплексів Види антропогенно-техногенного впливу на ПТК Методика визначення антропогенної перетвореності ПТК Функціональна оцінка ПТК і ландшафтно-функціональне зонування території Основні характеристики функціональної оцінки ПТК Методика проведення ландшафтно-функціонального зонування планувальної території Обгрунтування системи природоохоронних заходів Особливості геоекологічного прогнозування Інтегральне природокористування та стандарти якості навколишнього середовища Основи геоекологічного моніторингу Структура геоекологічного моніторингу Функції моніторингу різних рівнів Організація спостережень у системі державного моніторингу навколишнього природного середовища в Україні Методика досліджень при проведенні моніторингу довкілля Екологічне районування України та його основні принципи Геоекологічні принципи проектування природно-технічних геосистем Геоекологічні принципи проектування Принцип проектування просторово-часової природнотехнічних геосистеми Принцип повсюдності природоохоронних заходів Принцип профілактичності природоохоронних заходів Принцип територіальної диференціації Принцип управління і контролю Дослідження геотехсистем різного призначення Геоекологічне обґрунтування проектування промислових геотехсистем Особливості взаємодії природних і технічних підсистем у промислових природно-технічних геосистемах Специфіка впливу промислових геотехсистем різних видів виробництв Основні шляхи реалізації геоекологічних принципів при проектуванні промислових природно-технічних геосистем ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ГЕОТЕХСИСТЕМ Особливості взаємодії природно! і технічних підсистем у транспортних геосистемах Шляхи реалізації геоекологічних принципів при проектуванні лінійних транспортних геотехсистем ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ГЕОТЕХСИСТЕМ ГУРБОГЕОТЕХСИСТЕМ Основні поняття і структура урбанізованих геотехсистем. Особливості взаємодії природних і технічних елементів у міських геотехсистемах Ієрархічна структура міст Основні функції та функціональні зони міст Шляхи врахування геоекологічних принципів при проектуванні, будівництві і функціонуванні міських геотехсистем Геоекологічне обґрунтування проектування геотехсистем, призначених для знешкодження відходів Класифікація відходів за різними ознаками Особливості взаємодії природних і технічних складових у сануючих геотехсистемах Шляхи врахування геоекологічних принципів при проектуванні геотехсистем, призначених для знешкодження відходів Стан проблеми небезпечних відходів в Україні Геоекологічне обґрунтування проектування геотехсистем сільськогосподарського призначення Особливості взаємодії природних і технічних складових у сільськогосподарських геотехсистемах Структура та ієрархія сільськогосподарських геотехсистем Шляхи врахування геоекологічних принципів при проектуванні геотехсистем сільськогосподарського призначення Геоекологічне обґрунтування проектування водогосподарських природно-технічних геосистем Специфіка водогосподарських геотехсистем різного призначення Вплив водогосподарських геотехсистем на природу, господарство і населення Реалізація геоекологічних принципів при проектуванні водогосподарських геотехсистем Геоекологічне обґрунтування проектування гідромеліоративних природно-технічних геосистем Особливості взаємодії природних і технічних складових у меліоративних природно-технічних геосистемах Шляхи і рекомендації врахування геоекологічних принципів при проектуванні меліоративних ПТГС Природно-меліоративне районування як метод установлення територіальної диференційованості природних умов Геоекологічне обґрунтування проектування лісогосподарських природно-технічних геосистем Основні властивості і структура лісогосподарських геотехсистем Вплив лісогосподарських ПТГС на природу, господарство і населення Оптимальна структура лісу і класифікація лісів Шляхи реалізації геоекологічних принципів при проектуванні лісогосподарських ГТС Геоекологічне обґрунтування проектування територіальних рекреаційних систем Загальні властивості територіальних рекреаційних систем Шляхи реалізації геоекологічних принципів дія підвищення ефективності рекреаційного природокористування Геоекологічне обґрунтування проектування природоохоронних геотехсистем Особливості взаємодії природних і технічних складових у природоохоронних геотехсистемах Використання й охорона ресурсів біосфери та основні категорії територій особливої охорони Урахування геоекологічних принципів при проектуванні геотехсистем природоохоронного призначення Особливості взаємодії природно-технічних геосистем різного функціонального призначення Територіальні сполучення різних природно-технічних геосистем та особливості їхньої взаємодії Шляхи врахування геоекологічних принципів на різних етапах проектуванняВисновки
 
>>