Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стан проблеми небезпечних відходів в Україні

Україна входить до числа країн з найвищими абсолютними обсягами утворення та нагромадження відходів. Щорічно в поверхневих сховищах складується понад 1,5 млрд т твердих відходів. З них використовується лише 5-10 %. Залишки нагромаджують у вигляді шламосховищ, териконів, відвалів, різноманітних звалищ. Загальний обсяг їхнього нагромадження на території України за мінімальними оцінками досягає 20 млрд т, а площа земель, зайнятих відходами, становить майже 130 тис. га.

Специфікою України внаслідок гіпертрофованого розвитку гірничодобувної промисловості є різке домінування відходів, що утворюються при розробці родовищ (до 75 % загального обсягу) та збагаченні корисних копалин (13-14 %). Значна частка загального обсягу належить також відходам хіміко-металургійної переробки сировини. На підприємствах України щороку утворюється близько 100 млн. т токсичних відходів. З них близько 3 млн. т за європейськими стандартами належать до найнебезпечніших (1-3 класи небезпеки). Загальний обсяг нагромадження токсичних відходів становить 4,4 млрд т.

Значна частина об'єктів, де зберігаються токсичні відходи в Україні, дуже небезпечна для навколишнього природного середовища внаслідок міграції токсичних компонентів шляхом інфільтрації в підземні і поверхневі води, рознесення вітром, тваринами і діяльністю людини. Нараховується близько 300 накопичувачів токсичних відходів, які побудовані без належного технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки регіонального масштабу. Обладнані сховища для зберігання токсичних відходів і установки для їхнього знешкодження та регенерації створено лише на окремих підприємствах, що практично не впливає на загальну ситуацію.

Управління у сфері поводження з відходами здійснюється в Україні згідно із Законом України "Про відходи" (1998). У вересні 2000 р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами". Основними пріоритетами Програми є: 1) скорочення обсягів накопичених відходів; 2) обмеження їхнього утворення; 3) переробка та екологічно безпечне видалення відходів.

До цього часу в Україні не збудовано жодного спеціалізованого заводу з переробки токсичних промислових відходів чи полігонів їхнього поховання. Проблема ускладнюється ще й за таких причин:

 • - немає належно організованої системи обліку збирання, переробки та поховання відходів, насамперед, токсичних;
 • - відсутній ефективний контроль матеріального балансу виробництва;
 • - відсутній постійний (моніторинговий) контроль руху відходів на всіх етапах їхнього життєвого циклу;
 • - не знайдено екологоекономічної прийнятної стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).

Поводження з небезпечними відходами вимагає створення спеціалізованої системи заходів попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникають у зв'язку з нерегламентованим розміщенням НВ і токсичних речовин (ТР). Загальна стратегія створення системи поводження з НВ передбачає поетапне вирішення відповідних завдань. На першому етапі необхідно здійснення комплексу найпріоритетніших та інвестиційноощадливих заходів з найбільшою питомою віддачею на одиницю витрат, а саме:

 • - Створення і ведення регістра підприємств, на яких використовують сировину, виникають відходи або виробляють продукцію, що містить ТР.
 • - Запровадження моніторингу місць створення і нагромадження ТР.
 • - Визначення ризику виникнення НС на цих об'єктах, а також масштабів збитків щодо ліквідації можливих наслідків.
 • - Проведення спеціальних заходів щодо стримування потенційно можливого поширення ТР на найбезпечніших об'єктах.

На другому етапі починається реалізація кашталомістких проектів на пріоритетних напрямах, підвищується рівень техніко-екологічної безпеки на об'єктах поводження з НВ. Це потребує проведення таких заходів:

 • - Створення спеціалізованих підприємств і технологічних комплексів для очищення забруднених територій.
 • - Забезпечення функціонування системи реагування на аварійні, катастрофічні та інші НС, пов'язані з поширенням ТР.
 • - Здійснення першочергових заходів щодо знищення невпорядкованих місць розміщення ТР.
 
<<   ЗМІСТ   >>