Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екосистемологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Субстратні екосистеми

Ми не натрапляли в літературі на поняття про субстратні екосистеми. Нема прикладів характеристики материкових екосистем, хоча морські та океанічні екосистеми були об'єктами екологічної оцінки в працях Ю.Одума (1975; 1986), Р.Сміта (Smith, 1990) га ін.

Обширні характеристики материків та океанів знаходимо у фізико- географічних, землезнавчих, геологічних, кліматологічних, океанографічних та інших публікаціях. В екологічних вони відсутні, певно, з двох причин. По-перше, інтерес до екологічних проблем розвивався, виходячи з потреб людини (групи осіб, окремих народів), передовсім, здобути додатковий життєвий простір, промислові і харчові ресурси без огляду на антропогенні зміни у довкіллі. Адже протягом тисячоліть люди відчували нездоланну силу природи й були переконані в невичерпності природних багатств. Материки були поділені кордонами на клапті територій держав, стурбованих, головним чином, внутрішніми соціально економічними проблемами. Лише великомасштабні війни її загарбання чужих територій спричинялися до політичних аспектів в оцінці материкових просторів. Споживацькі та побутові інтереси спричинилися лише до розвитку екології організмів та їх одновидових і багатовидових угруповань, а ближче до середини XX ст. - також цінних у народногосподарському плані локальних екосистем. По-друге, аж у другій половині XX ст. були усвідомлені геніальні ідеї В.І.Вернадського про біосферу й ноосферу, глобалізацію науки та інформатики, соціально-економічних процесів, про вплив господарської діяльності на структурно-функціональні особливості біосфери та перетворення людського розуму й виробничої діяльності людства в найпотужніший геологічний збурювальних фактор.

Наприкінці XX ст. вплив людини поширився на інші геосфери й охопив навколоземний космічний простір. Загрозливими для людства виявилися забруднення атмосфери і світового океану, парниковий ефект, втрата потужності озонового екрана, вичерпність невідновних природних ресурсів, опустелювання планети, голод, що охоплює сотні мільйонів людей та багато іншого. Великої актуальності набрало керування екологічними, соціально-економічними, демографічними, технологічними процесами в глобальних масштабах (Вернадский, 1977; Будько, 1977; Розанов. 1990; Gore, 1996; Голубець. 19976). З цих питань розгорнуте широке міжнародне співробітництво, створено багато всесвітніх організацій, працює багато міжнародних програм (Программа действий... 1993; Голубець, 19976). Екологічні проблеми материкових екосистем як структурних блоків біосфери випали з поля зору дослідників.

Найпотужніші джерела глобального забруднення й дигресії глобальної екосистеми знаходяться на Північно-Американському материку та європейській частині Євразійського материка. 80% суші зосереджено в материковій і лише 20% - в океанічній півкулях планети (рис. 2.11). У материковій півкулі площа суші займає близько 47% території, на якій проживає коло 98% населення Землі. В океанічній півкулі під водним дзеркалом знаходиться 91% її поверхні, а на 9% суші проживає менше 2% населення Землі. Відповідно до чисельності населення можна оцінювати й розміри забруднення довкілля. Проте, аналіз екологічних процесів у конкретних материкових екосистемах, наслідків взаємодії між ними, їх впливу на загальнопланетна екологічні дигресії також не зацікавили науковців.

Дуже важливим є питання еволюції органічного світу на фоні палеокліматичних змін і дрейфу материків протягом останніх 200 млн. років історії Землі (Круть, 1978; Уеда, 1980; Ушаков, Ясманов, 1984; Шиманский, 1990; Голубець, 1997а). Не менш актуальні сучасні процеси розподілу на земній поверхні водними й повітряними течіями та транспортними засобами різних видів антропогенних забруднень і живих організмів. Нема екосистемологічної оцінки впливу структурних змін у біогеоцено- тичному покрию окремих материків на глобальні екологічні процеси.

 Схематична карта материкової та океанічної півкуль Землі

Рис. 2.11. Схематична карта материкової та океанічної півкуль Землі.

хоч такі види екологічних збурень, як вирубування тропічних лісів, забруднення планети пестицидами, важкими металами, нафтопродуктами чи чорнобильськими радіонуклідами стали класичними в підручниках з екології. Усі ці питання повинні стати предметом екосистемологічних досліджень.

 
<<   ЗМІСТ   >>