Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання "зробити або купити" [2, 3, 6]

Не існує підприємств, які могли б самостійно робити всі використовувані у своїй діяльності ресурси. Тому актуальним є завдання прийняття рішення (ПР) про те, чи закуповувати ті або інші матеріали, що комплектують вироби, деталі або робити їх самим. ПР по проблемі "зробити або купити" {МОВ – Make-or-Buy Problem) базується на врахуванні зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів ПР належить ступінь розвитку логістичних відносин у даній економічній системі. Чим більше розвинені логістичні зв'язки, тим вище надійність поставок і тим нижче ризик втрат.

До внутрішніх факторів ПР належать умови на самому підприємстві.

До плюсів самостійного виробництва відносять: зниження залежності підприємства від постачальників, від коливань ринкової кон'юнктури, тобто підвищення стійкості функціонування підприємства, можливість безпосереднього управління якістю комплектуючих на стадії їхнього виробництва та ін.

До плюсів зовнішніх закупівель відносять, як правило, більш високу якість і низьку собівартість комплектуючих завдяки спеціалізації виробника, концентрацію зусиль на основному виді діяльності, гнучкість у зміні видів продукції, що випускається, за рахунок швидкого одержання необхідних МР від постачальників та ін.

У табл. 4.1 подані умови, за яких може бути (але не обов'язково) ухвалене рішення про зовнішні закупівлі або власне виробництво.

Таблиця 4.1 – Умови вигідності зовнішніх закупівель або власного виробництва [2]

Фактори

Вигідність

зовнішніх закупівель

власного виробництва

Потреба

невелика

стабільна й досить велика

Необхідні потужності

відсутні

присутні 1

Необхідні кадри

відсутні

присутні

Постачальники вихідних МР для виробництва комплектуючих

доступні (асортименти, якість, ціни та ін.)

недоступні

Транспортні тарифи

невисокі

високі

Крім аналізу перерахованих факторів, для прийняття такого рішення необхідно визначити й зіставити витрати на закупівлю і на власне виробництво. У цілому витрати на закупівлю визначаються ціною постачальника, але при цьому включають: витрати на оформлення замовлення, транспортування, страхування, упакування, складування, обробку (переробку, сортування й т.п.), оплату персоналу, пов'язаного із закупівлями й т.п.

Витрати на власне виробництво складаються з витрат на виробництво (вартість сировини, енергії, робочої сили, зберігання, амортизації, накладних витрат) і можливих капітальних витрат на організацію необхідного виробництва (покупка, доставка, монтаж устаткуванні, навчання робітників).

 
<<   ЗМІСТ   >>