Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система постачання "точно в термін" у закупівельній логістиці

Найпоширенішою у світі логістичною концепцією є концепція "точно в термін" (just-in-time, JIT), яку ще називають концепцією "0 запасу" [2, 3, 4, 8,15].

Система постачання "точно в термін" (ТВТ) – це система виробництва й постачання комплектуючих або товарів до місця виробничого споживання або до моменту продажу в торговельному підприємстві в необхідній кількості й у потрібний час. Впровадження й поширення концепції ТВТ привело до змін традиційного підходу до постачання (табл. 4.2.).

Таблиця 4.2 – Порівняльна характеристика традиційного постачання й постачання JIT

Фактори

Концепція JIT

Традиційний підхід

1

2

3

Запаси

Всі зусилля необхідно спрямувати на їх усунення. Страхові запаси відсутні.

Захищають виробництво від помилок прогнозування й ненадійності постачальників. Більшість запасів – страхові.

Обсяг закупівель матеріальних ресурсів

Розмір замовлення покриває тільки поточну потребу. Закупівля здійснюється дрібними партіями із частими постачаннями.

Закупівля здійснюється великими партіями з нечастими постачаннями.

Постачальники

Розглядаються як партнери. Відносини тільки з надійними постачальниками. Співробітництво має характер тривалого господарського зв'язку й будується на довгострокових контрактах. Невелика кількість постачальників.

Як правило, велика кількість постачальників, між якими штучно підтримується конкуренція.

Вибір способу транспортування

Основна мета – забезпечення надійності дотримання строків доставки. Графік достав"п складає споживач.

Основна мета – забезпечення низької ціни транспортування. Графік доставки складає постачальник.

Якість продукції

Мета – відсутність дефектів продукції. Процес приймального контролю якості в споживача скорочений або взагалі відсутній. Цю функцію бере на себе постачальник

Допускається невелика кількість дефектів (до 2 %). Контроль якості здійснюється продавцем, що несе за нього відповідальність.

Впровадження концепції ТВТ має свої позитивні та негативні сторони [2]. Її перевагами є:

 • • скорочення запасів на всіх стадіях логістичного циклу;
 • • скорочення складських площ;
 • • висока пропускна здатність;
 • • активна участь і підвищена мотивація працівників;
 • • високий прибуток і продуктивність логістичної системи;
 • • висока якість обслуговування;
 • • висока гнучкість логістичної системи;
 • • своєчасна доставка.

До недоліків системи ТВТ належать:

 • • низькі запаси роблять будь-які збої в роботі логістичної системи критичними;
 • • введення системи може вимагати більших змін, яких важко досягти на практиці.

Досвід показує, що стратегія ТВТ не є універсальною й застосовується не завжди. її реалізацію стримують такі важливі фактори, як незадовільна якість продукції, порушення строків постачання і оплати за товар, помилки й збої в передачі інформації між замовником і постачальником. Успіх у реалізації стратегії залежить також від кількості й територіальної дислокації постачальників, рівня їхньої відповідальності під час виконання зобов'язань. Тому величезні витрати, пов'язані з реалізацією методу закупівель ТВТ, ефективні тільки в стабільно працюючих економічних системах за умови довгострокових господарських зв'язків.

 
<<   ЗМІСТ   >>