Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Логістичне концепція MRP

При виборі методу організації управління МП необхідно з'ясувати, з яким видом попиту має справу організація: залежним або незалежним. Якщо загальний попит формується більшою кількістю окремих покупців, кожний з яких, незалежно від інших, потребує будь-якого товару, то має місце незалежний попит. Якщо ж, наприклад, виробник використовує ряд компонентів для виготовлення продукту, то попит на кожний із цих компонентів пов'язаний один з одним і залежить від виробничого плану виготовлення кінцевого продукту. У цьому випадку має місце залежний попит. При залежному попиті стає можливим планування потреби в матеріалах (material requirements planning) або MRP [2, 3, 4, 8, 15]. Суть цього підходу полягає в розрахунку погреб у всіх видах матеріалів, сировини, комплектуючих, деталей, необхідних для виробництва кожного продукту з основного графіка в необхідному обсязі, і подання відповідних замовлень на постачання. Загальна послідовність дій наступна:

 • 1) основний графік "розбивається" на окремі продукти;
 • 2) за відомостями специфікації матеріалів визначаються всі види МР, необхідні для виробництва кожного продукту, визначається їхня кількість, необхідна для виконання основного графіка (валова потреба);
 • 3) перевіряється наявність усіх складових (матеріалів, деталей і т.д.) на складах підприємства й визначається чиста потреба з урахуванням наявних запасів;
 • 4) визначається час подачі замовлення, виходячи із тривалості поставок і часу, до якого вони повинні надійти, та інших факторів (мінімальний рівень запасів, мінімальний розмір замовлень, надійність постачальників і т.п.).

Таким чином, при незалежному попиті або під час відсутності засто сування підходу MRP запаси безпосередньо не пов'язані з виробничими планами й тому повинні бути досить високими, щоб дозволити задовольнити будь-який можливий попит. При використанні MRP рівень запасів низький і підвищується тільки безпосередньо перед виконанням замовлення.

Використання системи MRP дає наступні переваги:

 • MRP оперує даними не про минуле споживання, а про майбутні потреби.
 • • Зниження обсягу запасів, тобто економія фінансів, площ, персоналу й т.д.
 • • Підвищення швидкості оборотності запасів.
 • • Зменшення кількості термінових замовлень.
 • • Можливість використання даних MRP для планування інших логістичних видів діяльності, як на підприємстві, так і а ланцюзі постачань.

Однак система MRP має і недоліки:

 • • Потрібен великий обсяг докладної та точної інформації й необхідних обчислень.
 • • Низька гнучкість не дозволяє оперативно реагувати на зовнішні зміни.
 • • Наявність дуже складних систем управління великої розмірності й завантаженості, що може спричинити значне число збоїв у системі.
 • • Розмір замовлень, пропонований MRP маке бути неефективний.
 • • Дороге й довгострокове впровадження.
 
<<   ЗМІСТ   >>