Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗПОДІЛЬНА ЛОГІСТИКА

Сутність розподільної логістики

Розподільна логістика – це управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогами останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації [2, 3]. Інакше її ще називають маркетинговою [2, 3. 10] або збутовою логістикою [2, 7].

Принципова відмінність розподільної логістики від традиційного розуміння збуту полягає насамперед в системному взаємозв'язку процесу розподілу з процесами виробництва і закупівель під час управління матеріальними потоками, а також системному взаємозв'язку всіх функцій всередині самого розподілу.

Матеріальний потік у сфері розподілу має форму готової продукції Залежно від суб'єкта економічних відносин, який бере участь у доведенні ресурсів до споживача, потік готової продукції можна подати як товарний потік або як вантажний потік (на транспорті).

У сфері розподілу не створюються нові матеріальні цінності, а виконуються конкретні та комплексні форми діяльності, які виступають як послуги. Таким чином, сфера розподілу є виробником послуг – дуже специфічного товару. Основний прояв специфічності й виражається в нематеріальності створюваної продукції. Як наслідок, на товарному ринку з'являється не стільки матеріальний товар, скільки унікальна модель пропозиції – товар-послуга

Статус постачальника товару-послуги зобов'язує підприємство в першу чергу враховувати інтереси покупців, на чому грунтується формування розподільної логістики.

Склад завдань розподільної логістики на мікро- та на макрорівні різний. На рівні підприємства (мікрорівнї) це [2, 3]:

 • - оптимізація формування портфеля замовлень;
 • - укладання договорів із замовниками на постачання продукції;
 • - забезпечення ритмічності та дотримання планомірності реалізації продукції;
 • - вивчення і задоволення потреб у логістичному сервісі;
 • - раціоналізація параметрів, структури і просування динамічних матеріальних потоків;
 • - оптимізація параметрів і умов зберігання запасів товарного характеру,
 • - формування і вдосконалення системи інформаційного забезпечення.

На макрорівні до задач розподільної логістики належать [2, 3]:

 • - вибір схеми розподілу матеріального потоку;
 • - визначення оптимальної кількості розподільних центрів (складів) на території, яка обслуговується;
 • - визначення оптимального місця розташування розподільного центру (складу) на території, яка обслуговується, та ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>