Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами

АВС-аналіз є методом, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. У його основу покладено припущення, що відносно невелика кількість видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, становить велику частину загальної вартості товарів, що закуповуються [1-3, 8, 12, 14, 15].

В основі методу ABC лежить так зване правило Паретто. Відповідно до правила Паретто безліч керованих об'єктів поділяється на дві неоднакові частини (80/20). Широко розповсюджений у логістиці метод ABC пропонує глибший поділ – натри частини.

Щодо управління матеріальними запасами метод ABC – спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужні під множини А, В і С на основі деякого формального алгоритму [1].

Для проведення АВС-аналізу необхідно:

  • 1) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);
  • 2) розташувати товари за зменшенням ціни;
  • 3) знайти суму даних про кількість і витрати на придбання;
  • 4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальних витратах на придбання.

Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи – А, В, С за їх питомою вагою в загальних витратах на придбання. Однак розподіл не обов'язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються довільно. Найбільш розповсюдженою є така класифікація:

Група "А": найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно 75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20 % загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні.

Група "В": середні за вартістю товари, їх частка в загальній сумі запасів становить приблизно 10-15 %, але в кількісному відношенні ці запаси складають 30-40 % продукції, яка зберігається.

Група "С": найдешевші. Вони становлять 5-10 % від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50 % від загального обсягу зберігання.

Аналіз ABC показує значення кожної групи товарів. Зазвичай на 20 % всіх товарів, які знаходяться в запасах, припадає 80 % усіх витрат. Виходячи з цього, для кожної з трьох груп товарів закладається різний ступінь деталізації під час планування та контролю.

Аналіз ABC дозволяє класифікувати асортиментні одиниці за їх вартістю. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу XYZ інший – тут весь асортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування [2, 3, 12, 14].

У групу "X" включають товари, попит на які рівномірний або може незначно коливатися. Обсяг реалізації за товарами, включеними в дану групу, добре передбачається.

У групу "Υ" включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються. Зокрема, в цю групу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту за. товарами групи "Υ" – середні.

У групу "Ζ" включають товари, попит на які виникає лише епізодично, будь-які тенденції відсутні. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи "Ζ" складно.

Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту зараховують до групи X, Υ або Ζ, є коефіцієнт варіації попиту (ν) за цією позицією [2, 3, 12, 14]:

(9.1)

де хі – і-те значення попиту за оцінюваною позицією; хс – середнє значення попиту за оцінюваною позицією за період n; n – величина періоду, за який зроблено оцінку.

Значення коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескінченності. Поділ на групи X, Υ або Ζ може бути здійснений на основі алгоритму:

  • 1) група X – інтервал 0 ≤ ν ≤ 10 %;
  • 2) група Υ – інтервал 10%≤ν≤25%;
  • 3) група Ζ – інтервал 25%≤ν≤∞.

Результатом спільного проведення аналізів ABC і XYZ є матриця, яка складається з дев'яти різних класів (табл. 9.1).

Поєднання даних про співвідношення кількості та вартості ABC- аналізу з даними про співвідношення кількості та структури споживання XYZ- аналізу дозволяють отримати цінні інструменти планування, контролю й управління для системи постачання в цілому і управління запасами зокрема.

Класи

А

В

С

Х-матеріал

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Високий ступінь надійне сті прогнозу споживання

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Y-матеріал

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Середній ступінь наді! шості прогнозу споживання

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Z-матеріал

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

 
<<   ЗМІСТ   >>