Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС

Значення і сутність логістичного сервісу

Предметом логістичного сервісу є певний комплекс (набір) відповідних послуг.

Послуга – це деяка дія, що приносить користь споживачу [2, 3]. Послуга як продукт праці має споживчу вартість, і це визначає її товарний характер, який виражається в здатності бути реалізованою споживачами як своєрідний товар. Ця риса споріднює послуги з матеріальним товаром. При цьому вартість сервісних послуг іноді може перевершувати виграти безпосередньо на виробництво продукції.

Сервіс – це робота з надання послуг, тобто із задоволення будь-чиїх потреб. Сервіс нерозривно пов'язаний з розподілом і є комплексом послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції.

Логістичний сервіс може бути реалізований тільки в сферах розподілу і обігу, він є певною сукупністю послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, що є завершальним етапом просування матеріального потоку логістичними ланцюгами.

Відповідно об'єктами логістичного сервісу виступають конкретні споживачі матеріальних потоків. Логістичне сервісне обслуговування споживачів може здійснюватися як самим виробником, так і торгово-посередницькою структурою, а також спеціалізованими транспортно-експедиційними фірмами. Це залежить від виду логістичної системи, рівня вимог споживачів і стратегії постачальника (виробника, торгового посередника) [2,3].

Виходячи на ринок логістичних послуг, продуценти повинні враховувати основні характеристики даної товарної категорії, які визначають умови і параметри логістичної діяльності. Такими характеристиками є [2,4]:

 • 1. Неможливість відчути послугу "на дотик".
 • 2. Невіддільність від джерела.
 • 3. Мінливість якості.
 • 4. Адресність послуг.
 • 5. Унікальність для одержувача.
 • 6. Неможливість накопичення послуг.
 • 7. Еластичність попиту.
 • 8. Оперативність.

Зазначені характеристики і особливості просування послуг відіграють важливу роль у логістичному процесі при дистриб'юції товарів.

Природа логістичної діяльності передбачає можливість надання споживачу матеріального потоку різноманітних логістичних послуг, які класифікуються за такими ознаками [2, 3, 11]:

 • 1. За часам здійснення:
 • 1) Послуги передпродажного характеру – це роботи й операції з формування попиту на логістичне обслуговування. До них відносить: консультації; демонстрації (у деяких випадках – пробне використання).
 • 2) Логістичні послуги в процесі реалізації. Надаються в процесі реалізації товарів. Вони забезпечують ефективне просування матеріальних потоків і доставку продукції до місця призначення, строго дотримуючись замовлень споживачів. Сюди можна віднести:
  • • наявність товарних запасів на складі;
  • • підбір та комплектацію партій постачань;
  • • пакування;
  • • маркірування;
  • • формування вантажних одиниць;
  • • надання інформації про проходження вантажів;
  • • роботу із забезпечення надійності постачань.
 • 3) Логістичні послуги післяпродажного характеру. Дэ них відносять:
  • • послуги із гарантійного обслуговування;
  • • послуги із забезпечення запасними частинами;
  • • зобов'язання щодо розгляду претензій покупців;
  • • забезпечення зворотних потоків;
  • • забезпечення обміну продукції і т.д.
 • 2. За змістам робіт:
 • 1) жорсткий сервіс – включає послуги, пов'язані із забезпеченням працездатності, безвідмовності й погоджених параметрів експлуатації товару;
 • 2) м'який сервіс – послуги, зв'язані з більш ефективною експлуатацією товару в конкретних умовах роботи споживача, а також розширенням сфери його використання.
 • 3. По відношенню до споживача:
 • 1) прямий сервіс – включає послуги, спрямовані на безпосереднього споживача;
 • 2) непрямий сервіс – послуги, які безпосередньо не стосуються такого споживача.

Характерною рисою послуг є те, що вони мають системний характер.

 
<<   ЗМІСТ   >>