Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Сутність бюджетного менеджменту Об'єкт, суб'єкти, предмет та завдання бюджетного менеджменту Нормативно-правова база бюджетного менеджменту Система управління бюджетом Складові бюджетного менеджменту та взаємозв'язок між ними СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ Сутність бюджету та його роль у суспільстві Бюджет як основний централізований фонд грошових коштів держави Бюджет як основний фінансовий план країни Методи, принципи та джерела формування доходів бюджету Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування Бюджетний дефіцит, його причини, наслідки, мета, джерела покриття Організація і завдання управління бюджетними потоками Бюджетний устрій та бюджетна система України Розмежування доходів і видатків між бюджетами Взаємовідносини між бюджетамиЗ. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ Міністерство фінансів України – центральний орган державної виконавчої влади у сфері фінансової діяльності, структура його апарату Основні завдання Міністерства фінансів України Функції Міністерства фінансів України Основні права Міністерства фінансів України Місцеві фінансові органи, їхні функції, права і структура Державна служба фінансового моніторингу України як орган державного управління Державна казначейська служба України, її призначення та структура центрального апарату Основні завдання та функції Державної казначейської служби України Основні права Державної казначейської служби України Територіальні органи Державної казначейської служби України, головні завдання, функції, права, структура БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ Економічні основи бюджетного планування, його зміст, принципи і завдання Етапи, методи та рівні бюджетного планування Організація бюджетного планування. Основні етапи розробки проекту бюджету Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його застосування в Україні Порядок складання проекту Державного бюджету України Розгляд і затвердження Державного бюджету України Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови Завдання і методологія планування доходів бюджету Завдання і методологія планування видатків бюджету Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Поняття та принципи виконання бюджету Бюджетна класифікація та ЇЇ роль у бюджетному процесі Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету Система справляння доходів бюджету Податковий менеджмент Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки Виконання дохідної частини бюджетів Виконання видаткової частини бюджетів Касове виконання бюджету Організація та регулювання міжбюджетних потоків ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ Завдання, значення та організація обліку виконання бюджетів Бухгалтерські документи та регістри, порядок їх складання, перевірки та обробки План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів Методика та порядок обліку виконання бюджетів Особливості обліку ресурсів і доходів бюджету ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ Організація, види та форти бюджетної звітності Звіти розпорядників коштів про використання бюджетних коштів одержаних із державного та місцевих бюджетів Періодична звітність про виконання бюджетів Річна звітність про виконання Державного бюджету України Звітність про виконання місцевих бюджетів Розгляд і затвердження звітів про виконання бюджетів КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ Сутність та призначення бюджетного контролю, його роль у бюджетному менеджменті Види, форми та методи бюджетного контролю Органи бюджетного контролю, їхня класифікація Рахункова палата України, її функції, права і завдання Податковий контроль та його організація в Україні Митний контроль та його організація в Україні Контроль органів Державної казначейської служби України за виконанням бюджету Контрольно-ревізійна робота, її завдання та напрями Державна фінансова інспекція України, її завдання права та обов'язки Організація і планування ревізій та перевірок Порядок проведення ревізій Оформлення та реалізація матеріалів ревізій Бюджетний аудит СВІТОВИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Порівняльна характеристика організації бюджетного процесу у зарубіжних країнах Бюджетний федералізм: світовий досвід теорії та практики Фінансово-управлінські технології формування бюджету у зарубіжних країнах Перспективне бюджетне планування у світовій практиці Світовий досвід бюджетного прогнозування Практика виконання бюджету у зарубіжних країнах Управління державним боргом у світовій практиці Світовий досвід організації бюджетного контролю
 
>>