Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок інтегрального показника небезпеки регіонів України щодо техногенних і природних надзвичайних ситуацій

Розглянемо етап методики, на якому реалізується визначення інтегральних показників небезпеки регіонів України на основі врахування потенційної їх небезпеки щодо НС, реальних матеріальних збитків та індивідуальних ризиків смерті за рік у надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру. Аналогічний підхід застосований у праці [19] при порівнянні безпеки регіонів.

Індивідуальний ризик смерті за рік внаслідок НС техногенного і природного характеру для населення j-го регіону обчислюють за формулою

де Nj– кількість загиблих внаслідок НС на території j-го регіону; Mj чисельність населення j-го регіону.

Цей показник є найважливішим показником небезпеки для життя і здоров'я людини. Для порівняння регіонів і в розрахунках брали нормовані значення індивідуальних ризиків смерті:

де – максимальне значення індивідуального ризику смерті для порівнюваних регіонів.

Частку матеріального збитку (втрат) від НС у бюджеті відповідного регіону знаходять за формулою

де – матеріальний збиток (втрати) від НС j-го регіону; – бюджет j-го регіону.

За відсутності даних щодо бюджету регіону відносний матеріальний збиток від НС регіону можна визначити за співвідношенням

де – відносний матеріальний збиток від НС j-го регіону;

– матеріальний збиток від НС j-го регіону; – чисельність населення j-го регіону.

Для порівняння регіонів України використано нормований відносний матеріальний збиток внаслідок НС:

де – відносний матеріальний збиток від НС j-го регіону;

– максимальний відносний матеріальний збиток по регіонах.

За статистичними даними щодо наслідків НС у 1997–2003 pp., показниками індивідуальних ризиків, матеріальними збитками та комплексним показником потенційної небезпеки територій щодо надзвичайних ситуацій отримано інтегральні показники небезпеки регіонів України за формулою

(5.72)

де k-й показник j-го регіону; αk – вагові коефіцієнти показників (у 5.72).

Зауважимо, що , де KNj комплексний показник потенційної небезпеки території j-го регіону; – нормовані значення індивідуальних ризиків смерті населення порівнюваних регіонів; – нормовані значення матеріального збитку внаслідок НС.

Таблиця 5.9. Інтегральний показник техногенної і природної небезпеки регіонів України станом на 2003 р.

№ з/п

Адміністративна одиниця

Комплексний показник потенційної небезпеки

KNj

Нормований індивідуальний ризик смертності

Нормований матеріальний збиток, грн/особа

Інтегральний показник техногенної і природної небезпеки Zj

1

Автономна Республіка Крим (із м. Севастополь)

0,376774

0,71648

0,00642

0,38556023

2

Вінницька обл.

0,266003

0,07956

0,08153

0,18324429

3

Волинська обл.

0,355784

0,22157

0,00008

0,25140511

4

Дніпропетровська обл.

0,520184

0,28985

0,00100

0,35939604

5

Донецька обл.

0,384702

0,44663

0,00345

0,32324135

6

Житомирська обл.

0,376985

0,40593

0,00239

0,30878235

7

Закарпатська обл.

0,226684

0,11206

0,00469

0,15398131

8

Запорізька обл.

0,462532

0,43856

0,29266

0,42251396

9

Івано-Франківська обл.

0,336314

0,40009

0,00841

0,28602882

10

Київська обл. (із м. Київ)

0,257049

0,16941

0,04536

0,19302888

11

Кіровоградська обл.

0,359802

0,00000

0,00957

0,20125398

12

Луганська обл.

0,283873

0,35075

0,02850

0,24892672

13

Львівська обл.

0,322841

0,39371

0,01076

0,27747538

14

Миколаївська обл.

0,354920

0,29733

1,00000

0,47047044

15

Одеська обл.

0,414468

0,39979

0,00720

0,32901027

16

Полтавська обл.

0,305137

0,23068

0,00001

0,22556477

17

Рівненська обл.

0,343733

0,12018

0,00097

0,22006709

18

Сумська обл.

0,334357

0,43398

0,00334

0,29222952

19

Тернопільська обл.

0,290784

0,12343

0,00022

0,19137892

20

Харківська обл.

0,301074

0,62904

0,00001

0,32091151

21

Херсонська обл.

0,385231

0,99999

0,16908

0,49240045

22

Хмельницька обл.

0,302975

0,59132

0,22384

0,35771389

23

Черкаська обл.

0,313990

0,26804

0,00183

0,23998824

24

Чернівецька обл.

0,276199

0,50936

0,08401

0,29469312

25

Чернігівська обл.

0,289863

0,45294

0,04718

0,28103762

26

Україна в середньому

0,332024

0,36760

0,06287

0,28664013

На основі визначених кількісних оцінок інтегральних показників небезпеки проведено порівняльний аналіз рівнів техногенної і природної небезпеки регіонів України, їх ранжування та класифікацію за чотиризначною якісною шкалою.

Для розрахунку інтегрального показника небезпеки регіонів України щодо надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру були розроблені і заповнені експертами анкети для визначення вагових коефіцієнтів показників αk за формулою (5.72).

У результаті для αk отримано такі значення: 0,554 – для комплексного показника потенційної небезпеки областей щодо надзвичайних ситуацій, 0,245 – для показника індивідуального ризику смерті, 0,201 – для матеріальних збитків внаслідок НС.

Як з'ясувалося у результаті розрахунків інтегрального показника (табл. 5.9), на території України найбільший інтегральний показник техногенної і природної небезпеки станом на 2003 р. мали Херсонська (Zj=0,492), Миколаївська (Zj=0,470) та Запорізька (Zj = 0,423) області.

Високі рівні техногенної і природної небезпеки мали Автономна Республіка Крим (Zj = 0,386), Дніпропетровська (Zj = 0,359), Хмельницька (Zj = 0,358), Одеська (2J = 0,329), Донецька (Zj = 0,323), Харківська (Zj = 0,321) і Житомирська (Zj = 0,309) області.

Інтегральні показники небезпеки регіонів України позначено на адміністративній карті держави за допомогою чотиризначної якісної шкали (рис. 5.14, див. кольорову вклейку). З карти видно, що найменший інтегральний показник небезпеки мають Закарпатська, Тернопільська, Рівненська, Вінницька, Кіровоградська, Київська та Полтавська області.

Отже, проведений системний аналіз техногенної і природної безпеки території України та застосування експертних оцінок дали змогу визначити системні пріоритети окремих елементів і обчислити інтегральні показники техногенної і природної небезпеки адміністративних одиниць України на основі запропонованої системи показників.

Отримані оцінки інтегральних показників потенційної небезпеки території України дали можливість створити необхідну базу для подальших досліджень основних напрямів забезпечення техногенної і природної безпеки в державі.

Практичне використання цього методичного підходу уможливить підвищення якості комплексного аналізу безпеки регіонів України щодо виникнення техногенних і природних надзвичайних ситуацій, сприятиме обґрунтованості управлінських рішень із вироблення механізмів оптимального розподілу матеріальних і фінансових ресурсів для запобігання надзвичайним ситуаціям в окремих регіонах України, зниження ризиків виникнення аварій та катастроф.

 
<<   ЗМІСТ   >>