Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції

Збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції і надання послуг (), розраховують, виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат за такою формулою:

де – середня оптова ціна одиниці i-ї сировини, матеріалів та напівфабрикатів на момент виникнення втрат; – обсяг втрачених сировини, матеріалів, напівфабрикатів.

Збитки від втрат проміжної продукції () підприємств розраховують, виходячи з її собівартості за такою формулою:

де – собівартість i-го виду проміжної продукції; – кількість втраченої проміжної продукції i-го виду.

Розрахунок збитків від втрат майнагромадян та організацій

Збитки від втрат іншого майна () розраховують для організацій, виходячи з його залишкової балансової вартості, а для

громадян – виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом, за такою формулою:

де – балансова вартість i-го виду втраченого майна організацій; – коефіцієнт амортизації i-го виду втраченого майна організацій; – індекс зміни цін відносно часу придбання i-го виду майна; – кількість втраченого майна організацій i-го виду; – середня ринкова ціна j-го виду втраченого майна громадян; – кількість j-го виду втраченого майна громадян; т – число видів майна, втраченого організаціями; п – число видів майна, втраченого громадянами.

Розрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва

Розрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва (Mп) окремо у даній методиці не розглядається, тому що для їх визначення має бути проведена експертиза. В цьому разі експертне оцінювання може здійснюватися на основі середньорічних обсягів виробництва, коли термін вимушеного припинення виробництва загалом чи окремих циклів порівнюється із середніми значеннями нормального функціонування за аналогічний період (у разі сезонних робіт – за відповідний сезонний період). Збитком у цьому разі буде розмір неотриманого прибутку від реалізації продукції за узгодженими цінами базового періоду. Якщо виробництво здійснювалося частково, збитком буде прибуток, що розраховується від вартості невиробленої продукції.

 
<<   ЗМІСТ   >>