Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістична інфраструктура

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Одним із визначальних атрибутів ринкової дійсності є "ущільнення" конкурентного середовища, збільшувана жорсткість форм і методів конкурентної боротьби та занадто високий ризик на шляху досягнення підприємствами своїх стратегічних цілей. У таких умовах незмірно зростає роль логістики в діяльності кожної організації. Й реалізація буде досить ефективною тільки за умови наявності відповідної логістичної інфраструктури. Однак до сьогоднішнього дня в Україні за період її незалежності не приділялася належна увага модернізації існуючої та створенню сучасної логістичної інфраструктури. А тому питання створення теоретичного підґрунтя для формування сучасної логістичної інфраструктури на рівнях місцевих, регіональних і державному є вельми актуальним.

Теоретичною та методологічною основою досліджень, що пов'язані з питаннями формування логістичної інфраструктури є наукові роботи провідних вчених у галузі економіки й логістики П. Самуельсона, А. Пезенті, І. Бєляєвського, В. Стаханова, В. Федь-ко і Н. Федько, В. Соболева, Є. Крикавського і Н. Чорнописької, Д. Дж. Бауерсокса і Д.Дж. Клосса, М. Довби, Д. Уотерса і ін., де виносяться питання важливості створення означеної інфраструктури для ведення ефективної діяльності підприємств, фірм і компаній, для розвитку національних економік країн.

Аналіз сучасної літератури логістичної спрямованості вказує на той недолік, що дослідники не приділяли достатньої уваги створенню теоретичної бази створення і функціонування логістичної інфраструктури, не відпрацьовували понятійного і методичного апарату, який би став чинною умовою практичного формування структури і змісту логістичної інфраструктури.

У зв'язку з цим виникає потреба в теоретичному осмисленні проблематики планування й організації логістичної інфраструктури на різних рівнях — від рівня підприємства до рівня регіону і держави в цілому. У свою чергу розробка теоретичних основ створення логістичної інфраструктури передбачає відпрацювання методологічних основ її формування, виходячи з наявності факторів, що склалися на визначеному логістичному полігоні, а також постановку і формалізацію завдань управління і контролю за розвитком сукупності об'єктів, що утворюють логістичну інфраструктуру.

Вказана проблематика і визначила вибір теми дослідження, мету і його завдання.

Мета дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних основ формування логістичної інфраструктури на певному логістичному полігоні.

Для досягнення поставленої мети в роботі було вирішено такі завдання:

  • • досліджена онтологія терміну "інфраструктура" і становлення визначення "логістична інфраструктура";
  • • розкрито основні функції і склад логістичної інфраструктури;
  • • досліджені і систематизовані фактори впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури;
  • • виконано аналіз існуючих підходів до вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури на логістичному полігоні;
  • • формалізовано і запропоновано до практичного використання узагальнений алгоритм вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури.

Автори даного дослідження не претендують на вичерпність визначеної наукової проблеми, хоча її розгляд може стати певним внеском у формування й розвиток складних, але актуальних питань щодо планування, організації і подальшого управління логістичною інфраструктурою як окремо взятого підприємства (чи спеціалізованої логістичної компанії), так і ланцюгів поставок на сучасному етапі розвитку національної економіки.

 
<<   ЗМІСТ   >>