Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістична інфраструктура

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фактори впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури

При формуванні логістичної інфраструктури досить трудомістким і відповідальним етапом є вибір місця розташування логістичних об'єктів на логістичному полігоні, що будуть задіяні на виконанні конкретних логістичних активностей. Тобто, тут мова йде про вибір географічної точки більш вигідної в економічному плані для розміщення, наприклад, складу, розподільного центра, транспортного підрозділу й тд.

Дональд Уотерс вказує, що існує ряд причин, які пояснюють, чому організаціям необхідно так уважно і всебічно розглядати вибір місця розміщення об'єктів логістичної інфраструктури. До такого списку причин Дональд Уотерс відносить наступні:

 • • припинення лізингу споруд, будівель, що задіяні у виконанні логістичних активностей;
 • • вихід у нові географічні зони;
 • • зміна місць розміщення замовників або постачальників;
 • • зміни у процесах операцій, що виконуються;
 • • модернізація споруд, наприклад, для впровадження нових технологій;
 • • зміна транспортних засобів, що задіяні у виконанні логістичного процесу;
 • • зміни в транспортних мережах;
 • • злиття структур бізнесу, в результаті чого виникає необхідність виключення операцій, що дублюються [17, с. 163]. Вибір місця розташування ОЛІ тісно зв'язаний з прийняттям

ієрархії рішень [17, с. 167]:

 • 1) спочатку приймаються масштабні рішення, що пов'язані з вибором географічного регіону, де планується вести логістич-ну діяльність;
 • 2) проводиться оцінка місцевих особливостей окремих країн або географічних територій в межах обраного регіону і приймається рішення щодо конкретної географічної точки, де планується вести логістичну діяльність;
 • 3) виконується аналіз і вибір доцільних населених пунктів у межах обраної країни або географічної території, де планується вести логістичну діяльність;
 • 4) приймається рішення щодо вибору конкретного місця розташування ОЛІ в межах обраного населеного пункту. Наведений алгоритм ієрархії рішень щодо вибору місця розташування об'єктів інфраструктури Дональд Уотерс формалізував наступною схемою (рис. 3.1).

Ієрархія рішень, що приймаються при виборі місця розміщення об'єктів інфраструктури

Рис. 3.1. Ієрархія рішень, що приймаються при виборі місця розміщення об'єктів інфраструктури [17, с. 168]

Ієрархія рішень тісно пов'язана з наявністю і дією різних факторів. При виборі географічних районів і конкретно країни, де доцільно розмішати об'єкти логістичної інфраструктури слід враховувати фактори першого рівня, а при виборі населених пунктів і індивідуальних місць — фактори другого рівня.

 
<<   ЗМІСТ   >>