Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістична інфраструктура

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організаційно-управлінські чинники-обмеження

Рівень просторової капіталізації має відповідати інформативним, інфраструктурним кваліфікаційним можливостям того чи іншого об'єкту логістичної інфраструктури.

Це означає, що логістична система за своїм розміщенням не повинна перевищувати кількість істотних чинників, що перевищують ці можливості (наприклад, рівень кваліфікації керівника виражається через кількість чинників, які він здатний одночасно оцінювати, контролювати й інтегрувати). Занадто велика розкиданість по території об'єктів логістичної інфраструктури породжує, як мінімум, ще один додатковий істотний чинник, що може виявитися критичним.

Логістична система не повинна породжувати занадто велику кількість внутрішніх комбінацій розміщення ресурсів і об'єктів логістичної інфраструктури. Якщо ж якісь об'єкти логістичної інфраструктури в силу особливостей розміщення породжують занадто велику кількість можливих комбінацій і варіантів, то слід автономізувати ці об'єкти.

Фінансові чинники-обмеження

Розміщення об'єктів логістичної інфраструктури має забезпечувати найбільшу реалізацію позитивного ефекту.

Середній рівень витрат пов'язаний із забезпеченням інтегрувальних ефектів, необхідних для підтримки обраної схеми розміщення ОЛІ.

Методично ця проблема ускладнюється відсутністю стандартної системи і стандартних методик обліку й оцінювання витрат розміщення кожного окремого об'єкту і їх сукупності в цілому.

Метою фінансового обґрунтування рішення щодо розміщення об'єктів логістичної інфраструктури є оптимізація цих витрат з урахуванням сукупності всіх інших критеріїв. Визначне місце в системі внутрішніх чинників розміщення посідають чинники інституційного порядку. Мова йде про наявність такого неформа-лізованого ресурсу, як доступ керівництва до розміщення бюрократичних преференцій в межах визначеного географічного району.

Виконавши аналіз літературних джерел логістичної спрямованості [Я, 12, 17, 18, 10, 20, 21 і ін.] з урахуванням викладеного у параграфах 3.4.1 і 3.4.2 матеріалу, слід провести систематизацію факторів впливу на вибір місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури. Систематизацію факторів виконаємо за умови врахування таких класифікаційних ознак як глобальність дії факторів та їх ендо- чи екзопоходження по відношенню до логістичної системи.

Результат систематизації представимо у вигляді таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Класифікація факторів впливу на вибір місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури (розроблено на підставі [17, 18, 10, 20,21])

Ієрархічний рівень

фактора за глобальністю дії

Класифікаційна ознака

Фактори-обмеження

Перший рівень

Екзопоходження

 • 1. Інституціональний фактор.
 • 2. Обмінні валютні курси.
 • 3. Відношення населення до ведення означеної логістичної діяльності.
 • 4. Культура.
 • 5. Топологія замовників.
 • 6. Топологія постачальників.
 • 7. Можливість адаптації логістичних активностей до місцевих умов

Ендопоходження

 • 8. Прямі витрати.
 • 9. Непрямі витрати.
 • 10. Контроль над виконанням логістичних активностей.

Екзопоходження

Тополого-ресурсні

Другий рівень

Ендопоходження

Організаційно-управлінські Фінансові

 
<<   ЗМІСТ   >>