Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ Історичні корені логістики Етапи розвитку й становлення логістики Ретроспектива терміну "логістика" Спрямованість логістикиУзагальнюючі висновки ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Фактори розвитку логістики в умовах глобалізації ринкових відносин Значимість логістики Вартість логістики Переваги логістичних принципів організації і управління матеріальними потоковими процесамиУзагальнюючі висновки ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ Місія, мета, об'єкт, предмет та завдання логістики Основні терміни і поняття логістикиУзагальнюючі висновки КОНЦЕПЦІЯ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ Концепція логістики Поняття логістичної концепції Загальна характеристика основних логістичних концепцій Поняття логістичної технології Правила, принципи та функції логістики Правила логістики Принципи логістики Основні функції логістикиУзагальнюючі висновки ОБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Матеріальні потоки Трактування поняття "матеріальний потік" Характеристичні ознаки і параметри оцінки матеріальних потоків Типологія матеріальних потоків Загальні детермінанти оптимізації матеріальних потоків Інформаційні потоки Фінансові потоки Сервісні потокиУзагальнюючі висновки ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК Логістичні системи Загальне трактування терміну "система" Логістична система: визначення, структура Властивості і зв'язки логістичних систем Межі логістичної системи Логістичні ланцюги поставок Загальне трактування терміну "логістичний ланцюг поставок" Структура логістичного ланцюга поставок і оцінка ефективності його функціонування Фактори, що впливають на структуру ланцюга поставок Основні характеристики ланцюга поставок Основні види логістичної діяльності в межах ланцюга поставок Особливості управління ланцюгами поставокУзагальнюючі висновки МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ Моделі, що використовуються в логістиці Роль моделювання в прийнятті логістичних рішень Загальна класифікація моделей Класифікація математичних моделей Рекомендації щодо вибору моделей Загальна методика побудови математичних моделей Прогностичні методи в логістиці Прикладні обчислювальні пакети рішення логістичних завдань Програмний продукт ORACLE Референтна модель управління ланцюгами поставок SCORУзагальнюючі висновки
 
>>