Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Переваги логістичних принципів організації і управління матеріальними потоковими процесами

Звернемося до публікацій відомих фахівців з логістики [3, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19], що свідчать про величезні переваги застосування логістичних принципів організації і управління потоковими процесами.

Згідно з даними Європейської асоціації, застосування організаціями логістичних принципів організації і управління матеріальними потоками надає можливість скоротити запаси від 30 до 70 %, а за даними Промислової асоціації США – на 30 – 50 %.

За оцінками закордонних фахівців [18, 22], впровадження логістики на підприємстві забезпечує:

 • – скорочення витрат у сфері товарообігу на 20 %;
 • – обсягу запасів – на 30 – 70 %;
 • – зниження собівартості продукції на 30 %.

Проф. В.С. Лукінський [9], посилаючись на результати експертної оцінки фахівців, указує, що застосування логістики дозволяє:

 • – знизити рівень запасів на 30 – 50 %;
 • – скоротити час руху продукції на 25 – 45 %;
 • – скоротити повторні складські перевезення в 1,5 – 2,0 рази;
 • – скоротити витрати на автоперевезення на 7 – 20 і на залізничні перевезення – на 5 – 12 %.

Світова практика свідчить про високу інтегруючу роль логістики, особливо виробництва і сфери обігу. Погоджуючи останні в єдиний логістичний ланцюг, логістика сприяє не тільки різкому зниженню запасів, але і збільшенню продуктивності праці і росту обсягу продажів. Так, за оцінками закордонних фахівців з початку

80-х pp. XX ст. у США в щорічному загальному збільшенні продуктивності праці (5 – 6%) половина (2,5 – 3,0 %) досягається за рахунок використання принципів і правил логістики. Більшість науковців у своїх публікаціях приводять результати впливу логістики на обсяг реалізації готової продукції, указуючи таке співвідношення: скорочення на 1% логістичних витрат еквівалентно майже 10% збільшення обсягу продажів. Дані цифри змушують задуматися про логістику як вагомий інструмент ринкової економіки.

В.В. Смиричинський [16], розглядаючи досвід формування регіональних логістичних систем, у тому числі державних закупівель, у розвинених капіталістичних країнах, відзначає, що при реалізації логістики: а) транспортні витрати скорочуються на 7 – 20 %, б) витрати на вантажно-розвантажувальні роботи і збереження матеріальних ресурсів (МР) і готової продукції (ГП) зменшуються від 15 до 30 %, а загальні логістичні витрати – на 12-35 %. Передача функцій постачання і збуту продукції від фірм-виробників до логістичних посередників дозволяє майже в три рази скоротити власні витрати фірм на ці цілі, збільшити оборотність матеріальних ресурсів на 20 – 40 %, знизити запаси МР і ГП від 50 до 200 %.

Використання сучасних методів логістичного управління запасами дозволяє скоротити їхній загальний рівень. Дані методи здатні також змінити і співвідношення підтримуваного запасу до 10 % у роздрібних продавців і до 90% у дистрибуторів і виробників, що є важливою перевагою інтегрованих логістичних ланцюгів.

А тепер на додаток до вищенаведеного звернемося до практичного досвіду використання і реалізації сучасних логістичних технологій поки ще мало відомої на українському ринку компанії "ПромоКофе". Коротко про компанію:

 • – рік реєстрації в Україні – 2000-й;
 • – повноваження – провідна бізнес-одиниця контрактного напрямку торгово-промислової групи "Іспанський Дім", ексклюзивний представник на ринку торговельної марки (ТМ) IIIу (кава "Еспрессо") і Faema (професійне устаткування для приготування кави методом еспрессо);
 • – місце розташування головного офісу в Україні – м. Запоріжжя;
 • – основний вид діяльності – дистрибуція кави "Еспрессо" (у зернах і мелений) і устаткування для її приготування.

До формування ланцюга поставок своєї продукції в Україну і інші країни керівництво компанії підійшло досить компетентно – був використаний принцип типової багаторівневої ієрархічної структури побудови ланцюга поставок. А саме – спочатку керівництвом торгово-промислової групи (ТПГ) "Іспанський Дім" був відпрацьований загальний ланцюг поставок першого рівня Відповідно до даної схеми поставки кави в Іспанію здійснюються з Південної Америки, Азії, а також з Аравійського півострова. Далі в Італії (центральний склад, м. Трієст) компонується потрібний "формат" вантажу (кава плюс устаткування, що вироблено компанією Faema) і відповідно до замовлень поставляється на світовий ринок.

Наступний важливий момент: у процесі формування ланцюга поставок усередині кожної окремої держави приймає участь безпосередньо виділена бізнес-одиниця. Наприклад, для України ланцюг поставок формувався вже компанією "ПромоКофе". Даний ланцюг поставок відноситься до другого ієрархічного рівня і, по суті, являє собою детально відпрацьований шлях руху продукції від точки її переходу через границю України до регіональних складів.

Третій рівень ланцюга поставок – це формування роздрібної мережі продажу кави і устаткування "усередині регіону". З регіонального складу продукція розподіляється по районних центрах і в межах обласного центра: у ресторани, готелі, кафе, бари.

З метою досягнення високих результатів керівництвом ТПГ "Іспанський Дім" і компанії "ПромоКофе" постійно ведеться робота зі створення системи підтримки функціонування ланцюга поставок (ЛП) за рахунок вибору і реалізації сучасних логістичних технологій. Слід особливо зазначити роботу логістів у напрямку вдосконалення таких фрагментів ЛП як "загальне управління ланцюгом", "складування і збереження продукції" і "транспортування".

Розглянемо більш докладно зазначені фрагменти ЛП і логістичні технології, що використовуються в компанії для підвищення ефективності її функціонування.

Фрагмент "Загальне управління ланцюгом поставок". У цьому випадку більш коректно треба говорити про управління товаропотоком у ланцюзі поставок. Цей процес здійснюється на основі використання інформаційно-аналітичної системи (ІАС), що дозволяє акумулювати потрібну інформацію і передавати її топ- менеджменту компанії для коректування планів діяльності на майбутній рік.

Завдяки грамотно побудованій ІАС і чіткій організації передачі інформаційних потоків попередньо формується портфель замовлень на каву і устаткування на рік. Далі, у відповідності зі сформованою базою вихідних даних установлюються виробничі плани компаній, і визначається дилерська ціна на продукцію з можливими розмірами знижок. Одночасно із цим ведеться "кредитна історія" компанії, що містить інформацію про виконання зобов'язань. На основі всього цього коректуються виробничі плани і організується операційна діяльність.

Фрагмент "складування і збереження продукції". Ключовими логістичними технологіями зазначеного фрагменту логістичного ланцюга поставок компанії "ПромоКофе" є унікальна технологія збереження кави, технологія "крос-докінг" і розвиток функцій розподільчого центру.

Технологія зберігання продукту. Фахівцями lllycaffe розроблена унікальна технологія зберігання кави "Еспрессо", яка включає в себе процес пресуризації зерен кави (зберігання зерен кави у бляшаних банках у середовищі іонів інертних газів) і процес Easy Serving Espresso (E.S.E.), (збереження кожної порції перемеленої і спресованої кави в спеціальному паперовому контейнері). Дана розробка в області збереження продуктів допомогла компанії створити систему підтримки високої якості кави. Це для компанії є досить важливим у плані розширення ринку і повного задоволення вимог споживачів.

Розвиток технології "крос-докінг". Дана технологія, як правило, реалізується усередині ланцюга поставок, де відвантаження товару на склад і його подальша доставка одержувачеві погоджені за часом так, щоб виключити максимально збереження товару на складі. У результаті партія продукції досить швидко доставляється від постачальника в точку збуту, тобто до споживачів.

Використання технології "крос-докінг" дозволило компанії з ростом попиту на продукцію вирішити проблему дефіциту складських приміщень у Запоріжжі і, відповідно:

 • – знизити витрати на збереження і переробку продукції на складі;
 • – зменшити чисельність складського персоналу на основному розподільному центрі-складі на 13 %;
 • – здійснити прискорену доставку продукції в Київ і області Західної України.

Розвиток функцій розподільного центру-складу. 1. Склад у м. Запоріжжя перетворено в розподільний центр-склад, де 65 – 70% всієї продукції проходить через систему "крос-докінг" – це по суті вся продукція, що направляється в Київ.

2. Організовано розподільний центр-склад у Києві, де в основному виконується форматування продукції за замовленнями клієнтів.

Фрагмент "Транспортування". Ключовими технологіями даного фрагмента є: комбінована доставка вантажів і використання аутсорсингу.

Торгово-промислова група "Іспанський Дім" має в складі своїх активів вантажні автомобілі, що використовуються для доставки імпортованих вантажів, в основному з Іспанії, на склад в італійському місті Трієсті.

Для мінімізації транспортних витрат, а також з врахуванням того, що найчастіше автомобілі недозавантажені, було ухвалене рішення про сполучення доставки товарів з Іспанії з вантажем з Італії транспортом компанії "ПромоКофе". Іншими словами, у діяльність транспортної служби було уведено принцип так називаної "комбінованої доставки вантажів". У підсумку, "комбінований вантаж" перетинає границю України в Дніпропетровську, де проходить митне "очищення" поряд з іншими імпортованими товарами.

Далі вантаж відправляється на основний розподільний склад у Запоріжжя, де розділяється на дві частини, одна з яких відправляється на розподільний склад у Києві, а друга залишається в Запоріжжі.

Із центральних розподільних складів у Запоріжжі і у Києві продукція відправляється на регіональні склади Харкова, Донецька, Сімферополя, Львова і інших міст, відповідно до замовлень, що поступили за допомогою кур'єрських служб доставки. Тобто на практиці компанія широко використовує транспортний аутсорсинг.

У регіонах доставка продукції мілкими партіями здійснюється власним транспортом, відповідно до чинних замовлень.

Використання комбінованої доставки і аутсорсингу в процесі транспортування дозволило компанії знизити транспортні витрати в цілому в межах ланцюга поставок на 18 – 22 %.

Вивчення досвіду роботи на українському ринку компанії "ПромоКофе" показує на грамотний підхід керівництва до формування і реалізації набору логістичних технологій з метою зниження внутрішньофірмових витрат.

Узагальнюючі висновки

Матеріал, що викладений у даному розділі, служить досить вагомим доказом важливості логістики в діяльності суспільства. Разом з тим логістика є діючим інструментом у досягненні конкурентної переваги організації і при цьому є найдорожчою складовою в її діяльності.

Якщо звернутися до досвіду європейських і американських компаній, то можна зрозуміти, чому саме вони не відмовляються від логістики, хоча вона і є досить коштовним інструментом. Парадокс у тому, що логістичні витрати неминуче присутні в будь-якому процесі, прийнятому до виконання організацією. Тому головним питанням професійної діяльності логістів є прагнення до скорочення логістичних витрат. А це можливо тільки за умови реалізації логістичної концепції в діяльності організації.

Для логістики характерним є складна комбінація високої її значимості і великих витрат. Вона впливає на ступінь задоволення споживачів, цінність продукту, прибуток, а також на всі останні показники, що свідчать про діяльність організації в цілому. Таким чином, ні одна організація не може дожидати процвітання, якщо вона буде

ігнорувати логістику або не зможе організувати її належним чином, забезпечивши цим сильні конкурентні позиції на ринку.

 
<<   ЗМІСТ   >>