Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК

Ключові терміни: логістичне система, елементи логістичної системи, властивості, закупівля, склади, запаси, транспорт, виробництво, розподіл, збут, інформація, кадри, межа фізична, умовна ринкова межа, ланцюг поставок, логістичне мережа.

Ключові питання розділу

  • 6.1. Логістичні системи.
  • 6.2. Логістичні ланцюги поставок.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

  • знати й розуміти: сутність логістичної системи; сутність логістичного ланцюга поставок; важливість застосування логістики в організації і управлінні логістичними системами і ланцюгами поставок;
  • уміти: в першому наближенні теоретично формалізувати логістичну систему і логістичний ланцюг поставок для переміщення продукції від виробника до кінцевого споживача; формулювати економічні завдання та ставити цілі для підсистем логістичних систем та фрагментів ланцюга поставок.

Логістичні системи

Загальне трактування терміну "система"

У Великому енциклопедичному словнику термін "система" трактується як об'єктивна єдність закономірно зв'язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про природу і суспільство. У системній теорії надійності "система" визначається як сукупність спільно діючих елементів, що призначена для самостійного виконання заданих функцій. У техніці під "системою" розуміють об'єкт, призначений для самостійного виконання заданих функцій. Що стосується промислово-економічної сфери діяльності суспільства, то термін "система" має на увазі замовлення і настроювання. Таким чином, в основу поняття "система" закладено певну єдність, що укладається в наявності зв'язків між поєднуваними в систему елементами. І на інтуїтивному рівні "людина розумна" розуміє, що ці зв'язки визначаються якимись загальними законами, правилами, описуються "єдиними" алгоритмами і формуються певними властивостями.

У загальному випадку поняття "система" можна визначити як упорядковану безліч елементів М, відносин (зв'язків) між ними R і властивостей Р:

де – середнє за часом значення зазначених випадкових характеристик.

Індекс s у зазначених позначеннях означає, що елементи М, зв'язки R між ними і властивості Р елементів притаманні тільки конкретній проектованій системі S або системі, що досліджується.

 
<<   ЗМІСТ   >>