Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Логістична система: визначення, структура

Одним із базових у логістиці є поняття логістична система, яку по праву можна розглядати як одну із самих ранніх серед створених людиною різного роду систем.

Логістична система – це складна, організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з елементів (ланок), взаємопов'язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками. Іншими словами, логістична система це система, що складається з декількох підсистем, що виконує логістичні функції і має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем, тобто з ринком (споживачами, постачальниками, партнерами, посередниками).

Для вивчення поняття "логістична система" необхідно, насамперед, виходити з аналізу підсистем, що формують систему, її властивостей і зв'язків.

До основних підсистем (елементів Ms) логістичної системи (ЛС) відносяться наступні дев'ять: М1 – закупівля, М2 – склади (складське господарство), М3 – запаси, М4 – транспорт, М5 – виробництво, М6 – розподіл, М7 – збут, М8 – інформація, М9 – кадри. Розглянемо кожну з них.

Закупівля (М1) – це виділена підсистема, що забезпечує ЛС матеріальним потоком у вигляді сировини, матеріалів і т.п. безпосередньо від першоджерела.

Склади (М2) – є підсистемою ЛС, що представлена споконвічно складськими площами у вигляді будинків, споруд, площадок, а також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки матеріального потоку в межах "складського простору". Основне призначення складів – розміщення і зберігання матеріального потоку, перетвореного в запас, його переробка на складі і формування в необхідний для споживачів "формат" для більш зручного транспортування.

Запаси (М3) – є своєрідним показником життєздатності ЛС. Це "кров" логістичної системи. Наявність запасу гарантує системі високу адаптивність до ринкової ситуації, що змінюється. У той же час це одна з витратних ланок логістичної системи. Економічність ЛС залежить від економічно обґрунтованої оптимальної величини запасу.

Транспорт (М4) зв'язує певні елементи ЛС (закупівлю, склади, виробництво, збут) транспортним процесом, забезпечуючи одночасно безперебійність і своєчасність її функціонування.

Виробництво (М5) – забезпечує трансформацію (переробку) матеріального потоку в затребувану ринком продукцію з мінімальними витратами і заданою якістю.

Розподіл (М6) – підсистема, що забезпечує вибуття матеріального потоку з підсистеми виробництва і надходження його через логістичні канали і ланцюги з мінімальними витратами до місць можливого споживання.

Збут (М7) – підсистема, що інтегрована з маркетингом. Основне призначення – своєчасна реалізація готової продукції споживачам із супутнім логістичним сервісом у потрібному місці й у призначений час.

Інформація (М8), а точніше, інформаційна підсистема – є однією з основних підсистем, що забезпечують діяльність ЛС. Дана підсистема підтримує інформаційний зв'язок між всіма підсистемами ЛС, одночасно виконуючи функцію управління і контролю.

Кадри (М9) важливий елемент логістичної системи, що задіяний при виконанні всіх логістичних операцій і який забезпечує цілеспрямовану діяльність логістичної системи.

Економічними цілями функціонування підсистем логістичної системи є наступні:

 • 1) закупівля (М1) повинна забезпечити мінімізацію витрат на закупівлю сировини, матеріалів і т.п.;
 • 2) склади (М2) – діяльність складського господарства спрямована на мінімізацію витрат на збереження запасів і супутню вантажопереробку їх у межах "складського простору";
 • 3) ланка логістичної системи "запаси (М3)" за рахунок використання раціональних методів управління запасами відповідає за оптимізацію їх обсягів у логістичній системі;
 • 4) транспорт (М4) – мінімізація витрат на транспортування матеріального потоку;
 • 5) виробництво (М5) – мінімізація витрат на виготовлення продукції за рахунок оптимальної організації проходження матеріального потоку в межах внутрішньовиробничої логістичної системи;
 • 6) розподіл (М6) – мінімізація витрат на розподіл продукції і просування її в логістичних ланцюгах або каналах;
 • 7) збут (М7) – мінімізація витрат на реалізацію продукції і супутній логістичний сервіс у точках її продажів;
 • 8) інформація (М8) – мінімізація витрат на збереження, переробку і передачу інформації.
 • 9) кадри (М9) – оптимізація виконання логістичних функцій системи.

Кожна з підсистем ЛС запрограмована на виконання наступних завдань:

 • – закупівля (М1) – організація і управління закупівлями;
 • – склади (М2) – організація складського господарства і управління вантажопереробкою усередині "складського простору";
 • – запаси (М3) – управління запасами;
 • – транспорт (М4) – організація і управління транспортним процесом;
 • – виробництво (М5) – організація і управління виробничим процесом;
 • – розподіл (М6) – організація і управління розподілом матеріальних потоків;
 • – збут (М7) – організація і управління збутом товарної продукції;
 • – інформація (М8) – організація і управління інформаційними потоками;
 • – кадри (М9) – організація і управління процесом виконання логістичних операцій.
 
<<   ЗМІСТ   >>