Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Межі логістичної системи

У процесі організації логістичної системи відповідальним моментом для логіста є правильне встановлення її меж. При цьому варто розрізняти межі логістичної системи – фізичну і ринкову.

Фізична межа логістичної системи визначається фактично територією, на якій дислокуються (розташовані) усі її підсистеми.

Розміри фізичної межі логістичної системи залежать, в основному, від виду, асортиментів й обсягу матеріального потоку, що проходить через останню, не виключаючи і процес трансформації сировини, матеріалів усередині самої системи (рис. 6.5).

Ринкова межа ЛС визначається охопленням території, на яку "іде" матеріальний потік для споживання ринком споживачів, що сформувався за визначений момент часу. Іншими словами, ринкова межа окреслюється тією географією, де логістична система може мати переваги перед конкурентом у просуванні свого продукту. Надалі ринкову межу логістичної системи будемо називати умовною.

Розміри ринкової межі логістичної системи залежать від багатьох факторів. Але на основні варто вказати; кількісно-якісні характеристики ринку конкурентів, популярність торговельної марки, ступінь організованості логістичних каналів і ланцюгів, тобто збутової мережі, активність у просуванні своїх товарів, тобто наявність дієздатної маркетингової служби і чіткої, грамотної маркетингової стратегії, недостатність реалізації всіх відомих переваг реалізованого набору стратегій.

Позначення фізичної межі логістичної системи

Рис. 6.5. Позначення фізичної межі логістичної системи:

МПі – материальный потік, що входить в ЛС у виді сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і ін., МПг – трансформований матеріальний потік, МПз – матеріальний потік, що виходить з логістичної системи.

Схематично ринкова межа представлена на рис. 6.6.

Умовне позначення ринкової межі логістичної системи

Рис. 6.6. Умовне позначення ринкової межі логістичної системи

Умовну ринкову межу логістичної системи можна визначити в залежності від собівартості виробленої продукції і витрат, що зв'язані з її збереженням і збутом (за умови однакової якості товару різних виробників), з доставкою її до місця споживання, а також відрахуваннями всіх податків, що у сумі будуть складати ціну реалізації останньої:

де Ц – ціна продажу, грн/од.;

- виробничі витрати на виготовлення одиниці продукції, грн/од.;

- витрати на збереження одиниці продукції, грн/од.;

- витрати на збут одиниці продукції, грн/од.;

- транспортний тариф на перевезення одиниці продукції до споживача, грн/км;

L – відстань від виробника (продавця) до споживача, км;

- сума всіх податків на товарну одиницю продукції, грн/од.;

П – запланований прибуток від реалізації товарної одиниці продукції, грн/од.

Розмір податків і обсяг прибутку, що планується отримати від реалізації продукції, є величинами постійними, а тому у формулі суму складових можна позначити умовно як const

З отриманої рівності і визначається шукана відстань L, тобто межа ринку, де виробник-продавець або продавець буде мати переваги перед конкурентами. На практиці при визначенні величини L податки і прибуток, що планується отримати можна не враховувати, оскільки вони є незмінними. Тоді для виконання розрахунку L можливе використання спрощеної формули:

У даному випадку /. виступає як економічно вигідний радіус R діяльності логістичної системи по обслуговуванню ринку споживачів на визначеній території і обчислюється в кілометрах.

Дана методика є спрощеною, не вимагає складних розрахунків. Тому вона може бути рекомендована логісту як інструмент оперативного попереднього визначення умовних меж ринку.

Менеджери-логісти реально функціонуючих логістичних систем постійно ведуть роботу з розширення ринкових меж. При цьому вони використовують відомі прийоми, наприклад, варіювання цінового поля на продукцію і логістичні послуги, підвищення якості продукції і супутнього сервісу, агресивну маркетингову стратегію, використання розподільних центрів або проміжних складів на логістичному полігоні і т.ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>