Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

У розвинутих країнах світу логістика давно стала практичним інструментом бізнесу. З логістичними системами і ланцюгами поставок пов'язують отримання 20–30 % валового національного продукту передових промислово розвинутих країн. Як показує зарубіжний досвід, скорочення на 1 % логістичних витрат еквівалентно збільшенню обсягу продажів фірми на 10%. Таким чином, важливість підготовки фахівців у сфері організації та управління логістичними системами й ланцюгами поставок є вкрай актуальним для України завданням. Ось чому у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 8.050208 "Логістика" виникла потреба викладання навчальних курсів "Організація і проектування логістичних систем" і "Управління ланцюгами поставок".

Вітчизняної періодичної літератури, яка системно висвітлює проблеми організації та управління логістичними системами і ланцюгами поставок, поки що не існує. А видання навчально- методичної літератури ще не набуло належного рівня. Ось чому метою цього видання, насамперед, є ознайомлення читачів з існуючим досвідом організації та управління логістичними системами і ланцюгами поставок. Навчальний посібник є однією із спроб узагальнення відпрацьованих на практиці методичних підходів до організування та управління логістичними системами й ланцюгами поставок.

Підготовка посібника здійснена на базі особистих досліджень авторів, що раніше опубліковані в трьох препринтах [18, 20, 21] та навчальних посібниках [17, 19], а також праць закордонних й українських фахівців у сфері організації та управління логістичними системами й ланцюгами поставок БауерсоксаД. і КлосаД. [2], Крістофера М. [9], Стока Д. і Ламберта Д. [15], Уотерса Д. [24], Шапіро Дж. [28], Р. Хенфилда Р. і Ніколса Е. [26], Черновалова А. [25], Іванова Д. [7], Крикавського Є. і Чорно- писької Н. [8], Нечаева Г., Кузьменко С., Соколовая., Чередниченко С. [12], Денисенко М., Левковця П., Михайлової Л.І. і ін. [13], Чухрай Н. і Гірної О. [27] та ін.

Ураховуючи рекомендації ГСВО МОНУ щодо змісту дисциплін "Організація і проектування логістичних систем" і "Управління ланцюгами поставок", навчальний посібник побудовано по логічній схемі поглиблення знань, а також їх доповнення, конкретизації і деталізації за окремими темами, які мають вирішальне значення у розумінні методології організування та управління логістичними системами і ланцюгами поставок.

У навчальному посібнику особлива увага приділена висвітленню положень щодо формування логістичної інфраструктури як основного чинника ефективного функціонування логістичних систем і ланцюгів поставок, а також подано опис організаційного аспекту проектування і організації логістичних систем та ланцюгів поставок, оцінки їх ефективності та особливостей управління.

Графічний матеріал, який подано у достатньому обсязі, також сприяє систематизації і синтезу знань, навчає виділяти головне і вести пошук зв'язків та чинників, котрі впливають на діяльність підприємства, а згодом і на формування стратегії. Це суттєво впливає на розвиток у студентів методологічної культури.

Кожний розділ посібника містить: ключові поняття, вимоги до рівня засвоєння знань, змістовний текст, контрольні запитання та тести, практичні завдання, літературні джерела для самостійної роботи. Усе перелічене дозволить забезпечити ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу

у процесі самостійної роботи та сприятиме формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

У такому вигляді посібник є зручним для користування як студентами, так і викладачами, що ведуть практичні і семінарські заняття. Це приведе до підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з логістики.

Автори сподіваються, що цей навчальний посібник буде корисним не тільки для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, але й для фахівців-практиків у галузі логістики: топ-менеджері в, менеджерів торгівельних, сервісних фірм і компаній з логістики, маркетингу і продажів, закупівель, дистрибуції.

 
<<   ЗМІСТ   >>