Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК Й СТАНОВЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ

Ключові поняття: логістика, концепція логістики, значущість логістики, еволюція розвитку логістики

Ключові питання розділу

 • 1.1. Сучасна концепція логістики.
 • 1.2. Значущість логістики.
 • 1.3. Етапи розвитку і становлення логістики.
 • 1.4. Еволюційні рівні розвитку логістики в організаціях.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

 • знати й розуміти: концепцію логістики та її значимість для підприємств, фірм і компаній, ретроспективу розвитку логістики;
 • уміти: формулювати концепцію логістики для будь-якої організації, обґрунтовувати значимість логістики в діяльності організацій.

Сучасна концепція логістики

Словниковий варіант трактування терміну "концепція" має наступне визначення: концепція (від лат. conceptio – сприйняття) – це система поглядів на конкретну подію; спосіб розуміння яких-небудь подій, основна ідея якої-небудь теорії.

У загальному значенні в науці під концепцією мається на увазі система поглядів на що-небудь: об'єкт, властивість, явище, процес і т. ін.

У логістиці, з урахуванням її змісту, під концепцією варто розуміти:

 • 1) систему наукових знань, що утворюють теоретичну базу практики управління матеріальними потоками і супутніми їм фінансовими та інформаційними потоковими процесами в межах логістичних систем і ланцюгів поставок;
 • 2) систему розробки і забезпечення практики управління матеріальними потоками і супутніми їм фінансовими та інформаційними потоковими процесами, а також науковими рекомендаціями й інструментом їхньої реалізації.

Іншими словами, концепція логістики не тільки містить у собі теоретичне обґрунтування необхідності управління матеріальними потоками, але і є передумовою розробки практичних рекомендацій з удосконалення механізму управління, як зазначеними потоковими процесами, так і логістичними системами. А сьогодні вже мову необхідно вести про транслювання концепції логістики на управління логістичними ланцюгами поставок або, принаймні, на їх "фрагменти". З цих міркувань необхідним є розгляд ключових особливостей поняття "концепція логістики", а саме ролі, змісту і основних положень концепції логістики.

Рольове значення концепції логістики криється у наступному:

 • 1) вона описує об'єктивний процес управління матеріальними і супутніми їм інформаційними і фінансовими потоками з урахуванням особливостей логістичного середовища;
 • 2) вона описує взаємозв'язки і взаємозалежності, шо реально формуються між окремими підсистемами і ланками логістичної системи на певному логістичному полігоні;
 • 3) вона служить регулятором співвідношення попиту і пропозиції на визначеному логістичному полігоні.

Зміст концепції логістики полягає в тому, що вона допомагає формувати науково-практичні основи розробки і реалізації рекомендацій, які спрямовані на підвищення ефективності управління матеріальними і супутніми їм інформаційними і фінансовими потоками, виходячи з логістичного середовища, що сформувалося на ринку, а також на відпрацювання нових підходів до управління логістичними активностями в усіх ланках логістичної системи, ланцюга поставок.

Сучасна концепція логістики базується на наступних основних положеннях, а саме: на обліку логістичних витрат у межах логістичної системи (або логістичного ланцюга), гуманізації технологічних процесів і створенні сучасних умов праці для логістичного персоналу, розвиткові і впровадженні логістичного сервісу.

Виходячи із вищеописаного, новизна логістичного підходу до управління матеріальним потоком полягає, насамперед, у зміні пріоритетів в оцінці різних видів господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління матеріальними потоками. Тому під концепцією логістики варто розуміти систему наукових знань і методів раціоналізації господарської діяльності підприємств, фірм і компаній шляхом організації оптимальних матеріальних і супутніх їм інформаційних, фінансових і, за потребою, сервісних потоків.

 
<<   ЗМІСТ   >>